Nationer

Idag har jag försökt memorera några klasskompisars namn, fått en guidning av BMC-huset och sedan vandrat vidare till Akademiska sjukhuset för att få en lång genomgång av HLR och Heimlich manöver! Så nu kan man det: 30 kompressioner och två utandningar (INTE utblåsningar!), respektive 5 snärtiga slag mellan skulderbladen och ett uppåtgående tryck ovanför naveln. 😀

Efteråt hade vi en lång lunchtimme, så jag gick tillbaka till BMC för att mikra min matlåda och tog sedan buss 20 mot centralstationen. Klassen skulle samlas utanför domkyrkan för en rundvandring hos nationerna. Jag kom fram lite tidigt, så jag gick upp mot Uppsala slott istället. Såg några klasskompisar där efter ett tag, så vi tillbaka mot domkrykan.

Men det blev så att vi delade upp oss i små grupper: en grupp som redan visste vilka nationer de ville bli medlemmar av, en grupp som ville kika på V-dala och en grupp som ville se Norrlands nation. Jag följde med den sista gruppen, för Norrlands är störst och har en del bostäder att dela ut hehe… Så vi gick dit, frågade lite om nationerna, om hur bostadsutdelningen går till och annat. Man får tydligen 1 poäng för varje termin man är medlem i en nation, och 1 poäng extra om man jobbar lite för dem. För en bo i en studentkorridor som ägs av Norrlands nation behövs ca 6 poäng, och för en lägenhet ca 12 poäng. Om jag nu skulle försöka få tag på en bostad på det sättet så måste jag alltså jobba… och jag kan inte riktigt stanna sent eftersom jag bor så långt bort.

Nu ska jag läsa på om alla nationer och om hur man blir kårmedlem!


Today, I’ve tried to memorize some classmates’ names, I got a guided tour of the BMC building and then walked away to the University Hospital to go through a long review of Cardiopulmonary resuscitation and Heimlich manouver! So now I know that: 30 compressions and two exhalations (NOT blows!), respective 5 quick hits between the shoulders and a upward-movement above the navel. 😀

Afterwards we had a long lunch break, so I went back to BMC to microwave-heat my lunchbox and then took bus 20 to the centralstation. The class was supposed to meet outside the cathedral for a walking tour among the student nations. I arrived a bit early, so I walked up to Uppsala Castle instead. Saw some classmates there after a while, so we went back to the cathedral.

But it turned out that we divided ourselves into smaller groups: one group of people who already knew which nation they wanted to be members of, one group who wanted to take a peek of V-dala and one group that wanted to see Norrlands nation. I followed the last group,  because Norrlands is the biggest and have some apartments they distribute hehe… So we went there, ask a bit about the nations, about how the dorm distribution went and so. Apparently you get 1 point for each semester you’re a member of a nation, and 1 point extra if you work a little for them. To get to live in a dorm corridor that is own by Norrlands nation, you need approximately 6 points, and for an apartment about 12 points. So if I would try to get a room with this method, I would have to work… and I can’t really stay late because I live so far away.

Now I’m gonna read more about all the nations and how you become a student union member!

Uppsala Slott // Uppsala Castle

IMAG1636

Utsikt över Uppsala // View of Uppsala

IMAG1635

Outfit Memo~ Svarta jeans, min ap-tröja, bälte vid midjan så ser man längre ut, haha! xD // Outfit Memo~ Black jeans, my monkey-tee, belt around the waist and you’ll look taller, haha! xD

IMAG1637

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s