Uppdagen

Igår var dagen för alla recentiorer! Från klockan tolv och framåt bjöds det på livemusik, godis, småprylar, tal och fint väder. Dagen började med en mässa inne i universitetshuset (sjuuuuukt vacker inuti!) där man kunde prata med nationer, studentkåren och studentföreningar. Eller, tja, prata och prata; det var otroligt svårt att höra vad folk sade eftersom det stora rummet hade så högt i tak, som därför gjorde att allting ekade.

Så jag gick runt, samlade på mig informationshäften från nationerna (läste igenom dem på vägen hem – ingen intresserade mig särskilt mycket) och godis. Klockan ett gick jag och några klasskompisar in i den stora aulan som spelade stråkmusik medan alla reccar satte sig till rätta. Om det stora rummet innan var otroligt vacker, så var aulan ännu vackrare. Jag älskar små detaljer som man kan sitta och bara titta på i evigheter (kanske är det därför jag ritar så smått och detaljrikt?), och takkronorna i guld (eller var det mässing?) var enorma. När alla hade satt sig bjöds vi på underhållning av Norrlands nation, samt tal av bland andra rektor, kommunfullmäktige och studentkårens ordförande. Alla kvinnor!

Därefter gick jag till kårhuset där det bjöds på fika, och sen vandrade jag tillbaka och satte mig ned med min karta över Uppsala för att se vad för intressant i närheten man kan gå och titta på. Jag såg en klasskompis, som hade en kompis, när de stod i kö till crêpes-vagnen (60 spänn för en crêpes med nutella och jordgubbar!! O.o ), så vi lät kompisen äta upp sin crêpes, och sen visade det sig att min klasskompis har bott i Uppsala sedan hon var liten! Vi gick långsamt mot stadsbiblioteket (vi mötte andra klasskompisar så vi pratade med dem) och kikade där inne, sedan skulle hon möta upp en vän och hennes crêpes-kompis skulle cykla hem och sova.

När jag då blev ensam igen gick jag mot Max och köpte en kycklingburgare – jag hade inte ätit på hela dagen bortsett från två små bullar och en banan som man fick gratis. Jag tog med mig den och åt upp den nedanför slottsbacken. Sen gick jag till Carolina Rediviva, Uppsala Universitet biblioteks huvudbyggnad, och såg att de hade ett litet museum med gratis inträde. Så jag gick in och tittade på en hel del gamla anatomiböcker och annat. Gick en sväng till Stockholms nation och tittade på deras lokaler. Sedan gick jag iväg mot centralstationen för att åka tillbaka mot Stockholm igen. 🙂

Och fastän jag hade ätit en burgare så var jag fortfarande hungrig, så när jag väl var hemma så väntade det hemmagjord kebab~ ♥

Bilder finns nedan!


(Title: ‘The Upp Day’, abbreviation for The Uppsala Day)

Yesterday was the day for all recentiors! From twelve o’ clock and forward, we were offered live music, candy, small items, speeches and beautiful weather. The day began with a fair inside the university hall (soooooooo beautiful inside!) where you could talk with nations, the student union and student clubs. Or, well, talk and talk; it was incredibly difficult to hear what people said because that big room had such a high ceiling, which made everything echo.

So I went around, took information booklets from the nations (I read them through on my way home – none interested me very much) and candy. Me and some classmates went into the big aula at one o’ clock where music of strings were playing while all the recce’s where getting a seat. If the big room before was incredibly beautiful, the aula was even more beautiful. I love tiny details that you can sit and just look at in eternity (maybe that’s why I draw so small and detailed?), and the chandeliers in gold (or was it brass?) were huge. When everyone had taken a seat, we were entertained by Norrlans nation, and speeches by the principal, the city council and the student union’s president among others. All women!

Thereafter, I went to the student union building where they served fika, and then I walked back and sat down with my map of Uppsala to see what interesting things nearby you can go and look at. I saw a classmate, with a friend of hers, when they stood in line to the crêpes-wagon (60 SEK for a crêpes with nutella and strawberries!! O.o ), so we let the friend finish his crêpes, and then it showed that my classmate has lived in Uppsala since she was a kid! We walked slowly towards the city library (we met some other classmates, so we talked with them) and took a peek inside, then she was going to meet a friend and her crêpes-eating friend was riding his bike back home to take a nap.

When I got alone again I went to Max (a hamburger chain) and bought a chicken burger – I hadn’t eaten all day except for two small buns and a banana you got for free. I took it with me and ate it below slottsbacken (‘castle’s hill’). Then I walked to Carolina Rediviva, Uppsala University library’s main building, and saw that they had a small museum with free entry. So I went inside and looked at a whole load of antique anatomy books and other stuff. Took a walk to Stockholms nation to see what their building looks like inside. Then I walked away to the central station to ride back to Stockholm again. 🙂

And even though I had eaten a burger, I was still hungry, so when I finally was home I got some homemade kebab~ ♥

Pictures below!

Det stora rummet. De fina bilderna är från Google. // The big room. The pretty pictures are from Google.

IMAG1640

IMAG1641

Fick en dalahäst av choklad av Dalarnas nation. Den var fylls med nåt vitt också. ^^ // Got a ‘dalecarlian horse‘ from Dalarnas nation. It was filled with something white. ^^

IMAG1652

Aulan. Sista bilden från Google. // The aula. The last pic’s from Google.

IMAG1642

IMAG1643

Utanför universitetshuset // Outside the university hall

IMAG1644

IMAG1645

Norrlands nation – kanske min framtida nation? // Norrlands nation – perhaps my future nation?

IMAG1646

Inne i museet hade de alla fysik- och matematikelevers heliga bibel: principia mathematica! Dessutom fanns asiatiska böcker med teckningar. Jag tog bild på en japansk och persisk bok. // Inside the museum they had every physics- and mathematic students holy bible: principia mathematica! They also had asian book with paintings. I took pictures of a japanese and a persian book.

IMAG1647

IMAG1649

IMAG1650

Carl von Linnés skisser! // Sketches by Carl Linnaeus!

IMAG1648

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s