Ugh

Snart har jag pendlat i en och en halv vecka och jag är redan delvis trött på det. Varje gång tåget från Uppsala anländer till Karlbergs station så rullar Kungsängen in samtidigt. Hur snabbt man än springer så hinner man aldrig in i tåget och måste vänta 15 minuter innan nästa tåg i samma riktning kommer. Suck. Vad ska man göra medan man väntar? Jag kan ju inte ta upp mina böcker och börja plugga liksom…

Dessutom så har jag tappat bort mitt paraply. Jag som har haft det så länge och gillade det så mycket! Jag tappade bort den i onsdags nånstans mellan lunch och när jag pluggade klart på biblioteket… har verkligen letat överallt, men ingen har äns lämnat in den till receptionen. Jag tror att nån har snott den helt enkelt vid det här laget.

Och föreläsningarna är tråkiga eftersom allting hittills har handlat om saker som jag redan har hört om på KTH. Men jag fortsätter att gå eftersom det kan bra att fräscha upp minnet. Och skaffa nya kompisar.

Men jag trivs inte riktigt. Det är inget fel på klassen eller Uppsala, men… Uppsala känns så liten! Inte för att jag hinner se stan ändå, och det kanske är det som är felet – det tar så lång tid att bara resa fram och tillbaka bara för att få höra saker som jag redan vet om. Jag behöver visserligen inte gå, men som sagt… vad ska jag annars ha för mig på dagarna? Dessutom får man bra info nu i början som ny student. Jag har kämpat med att lämna in intyg på att jag redan har läst delar av kursen, men har bara skrivit ut fel papper eller nåt. Men nu tror jag att det äntligen blir rätt papper – visade en PDF-fil för läraren med mobilen. Nu håller vi tummarna för att de godkänner mig (vilket de borde!).

Jag tror inte att jag har sovit tillräckligt den här veckan heller. Det är lite svårt att somna när man känner sig pigg klockan 21-22, när alla andra i familjen är vakna, och måste vakna klockan fem eller sex. Idag vaknade jag kvart i fem för att inte komma sent till en viktig dugga (dugga = typ läxförhör) som man behövde få 100% rätt på, men jag svarade fel på en fråga och får göra om på måndag. Jäkla kuggfråga.

Usch, vad mycket negativt det blev nu! Ska väl plugga vidare nu, men helst vill jag bara sitta och rita. Eller sticka vidare på min halsduk…

Veckans positiva: hittade små vildplommon på vägen med med brorsan som han fick plocka åt oss. 🙂


Soon I’ve been travelling with commuter train for a week and a half, and I’m already somewhat tired of it. Everytime the train from Uppsala arrives to Karlberg Station, the train towards Kungsängen arrives at the same time. No matter how fast you run, you’ll never catch the train and have to wait 15 minutes for the next train that goes in the same direction. Sigh. What are you supposed to do when you’re waiting? I can’t really just get my books and start studying…

And I’ve lost my umberella too. I’ve had it for so long and I liked it so much! I lost it this Wednesday sometime between lunch and when I finished studying at the library… I’ve really been looking everywhere, but no one has even given it to the reception. I simply think someone has snatched it at this point.

And the lectures are boring because everything so far has only has been about things I’ve already heard of at KTH/Royal Institute of Technology. But I keep on going to them because it might be good to fresh up your memory. And to get new friends.

But I don’t really feel like home. There’s nothing wrong with the class or Uppsala, but… Uppsala feels so small! Not that I have time to check out the town anyway, and maybe that’s the problem – it takes so long time just to travel forth and back again to hear things I’ve already know. I don’t really have to go, but like I said… what else should I do during the days? Besides, I get good information now in the beginning as a new student. I’ve been fighting to hand in a certificate of me already reading parts of the course I’m having now, but I’ve only printed out the wrong paper or something. But now I think it’ll finally be the correct paper – I showed a PDF-file for my teacher with my mobile phone. Now let’s hope they will approve my knowledge (which they should!).

I don’t think I’ve been sleeping enough this week. It’s a little tricky to fall asleep when you’re feeling energetic at  21-22PM, when the rest of the family are awake, and have to wake up at five or six. I woke up a quarter to five today in order to not arrive late for an important ‘homework check’ that you needed a 100% score, but I answered wrong on a question and has to re-take it on Monday. Stupid stumper.

Ugh, so much negativity right now! I should continue studying right now, but I’d rather just sit down and draw. Or continue to knit on my scarf…

This week’s positive: found tiny wild plums on the road home with my brother that he picked for us. 🙂

Brorsans bild // Photo by bro

Dagens låt får bli “Wave of Sorrow (Birdland)” av U2 (omg, snart är det konsertdags!) // Today’s song will be ‘Wave of Sorrow (Birdland)’ by U2 (omg, soon it’s concert time!)

Why u no work? ;__; Eh, search for it on Sporify and you’ll find it.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s