iNNOCENCE + eXPERIENCE 22 September

Söndagens konsert den 20 september blev inställd efter vissa omständigheter, och många fick åka hem utan konsert. Många hade rest långt, inte bara från Sverige men även från andra länder i Europa och även längre bort än så och kunde inte boka om flygbiljetter och hotellrum. De stackarna fick pengarna tillbaka, men ingen upplevelse med U2.

Som tur var hade jag ingen biljett till den kvällen och slapp stå ute i kylan mitt i all förvirring. Men den inställda konserten blev framflyttad till tisdagen den 22:a september och gav mig en andra chans till att uppleva ännu en konsert med U2.

One Campaign är en organisation som har följt med U2 under deras turné och vill ha din röst för att utrota fattigdomen, hungern och lyfta fram flickors rättigheter runt om i världen. Bono, U2s sångare för er som inte vet, var med och grundade organisationen och därför får de följa med. Min storebror har varit aktiv inom ONE och vet mycket mer om dem och har därför arbetat som volontär under några av konsertkvällarna. Han gav mig en chans till att volontärarbeta också – lönen är att man kan gå på konserten om man vill sedan. Och jag visste väldigt lite om ONE innan, men han berättade om organisationen och jag beslöt mig för att hänga med och värva nya medlemmar.

Vädret var inte det bästa, det regnade och var kallt ute, men vi gjorde vårt bästa. Jag fick träffa världens snällaste Saira O’Mallie som var vår chef och gav oss var sin t-shirt och väska med armband och iPads. Arbetet gick ut att locka folk utanför Globen att skriva upp sina namn på iPadsen för att göra sin röst hörd – ungefär som en namnlista. Man blir medlem, men ONE kräver inga pengar av dig. Som tack fick man ett svart armband och ett mejl från Bono som tackar dig.

Vi gick omkring, men de flesta var redan medlemmar (uppskrivna under den inställda konserten). Efter att ha gått omkring utomhus i regnet kom vi in och fortsatte vid en slags informationsdisk och svarade på folks frågor och berättade om vad ONE gör. Det gick ganska bra! Jag fick till och med Carolas pojkvän att skriva upp sig på namnlistan! 😉

Starttiden för konserten närmade sig med stormsteg, och arbetet tog slut. Snabbt proppade vi i oss våra mackor från KTH som jag hade köpt (pluggade där under dagen då jag var ledig, så jag passade på att köpa mackor på hemvägen), tackade Saira så mycket och önskade henne lycka till med resten av turnén. Och så gick vi ned till ståplatserna igen. Och ljusen släcktes. Och showen började. Och allting blev magiskt igen.

Tack U2.


The Sunday’s concert the 20th September got cancelled after some circumstances, and a lot of people had to go home without a concert. Many had travelled from afar, not only from Sweden, but also other countries in Europe and some even more far away than that, and they couldn’t rebook their flight tickets and hotel rooms. The poor guys got their money back, but no experience with U2.

Luckily, I didn’t have a ticket for that evening and didn’t have to stand outside in the cold with in the confusing situation. But the cancelled concert got rescheduled to September 22nd and gave me another chance to experience another concert with U2.

One Campaign is a organisation that has been following U2 during their tour and wants your voice to exterminate poverty, hunger and to highlight girl’s rights around the world. Bono, the singer of U2 if you didn’t know that, was one of the founders of the organisation and that’s why they’re allowed to go with them. My big brother has been active within the organisation and knows much more about them, and that’s why he’s been working as a volunteer during some of the concert nights. He gave me a chance to volunteer too – the payment is that you can go to the concert if you want to later. And I knew very little about ONE before, but he told me a lot about the organisation and I decided to go too and recruit new members.

The weather wasn’t the best, it was raining and cold outside, but we did our best. I got to meet the very kind Saira O’Mallie who was our boss and gave us our t-shirts and a bag with bracelets and iPads. The job was to get people outside the Globe to sign their names on the iPads to make their voice heard – kind of like a namelist. You become a member, but ONE doesn’t want any money from you. As thanks, you recieve a bracelet and an e-mail from Bono who thanks you.

We walked around, but most of the people were already members (signed during the night of the cancelled concert). After walking outside for a while , we came inside and continued to work behind a kind of information’s counter and answered to people’s questions and told them about what ONE does. It went pretty well! I even got Carola‘s boyfriend to sign up on the namelist! 😉

The start-time for the concert came closer and closer, and the work finished. We quickly stuffed ourselves with the sandwiches I had bought from KTH (I studied there during the day when I was free, so I bought some sandwiches on the way home), thanked Saira so much and wished her good luck with the rest of the tour. And so we went down to the standing area. And lights went off. And the show began. And everything became magical again.

Thanks U2.

About the first night: http://www.u2.com/news/title/volcano-in-stockholm/news/

About the last night: http://www.u2.com/news/title/final-night-in-stockholm/news/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s