What I’m doing

Jag tänkte att jag kan berätta lite om vad jag gör numera i plugget. 🙂 Just nu håller jag på med min första kurs som handlar om kemi som ska vara anpassad för oss biomedicinare, men den är nog ganska allmän skulle jag nog säga. Innehåller en massa grunder som man måste kunna senare.

Jag har haft en tenta för en vecka sedan som tog upp två tredjedelar av kursen – allmän och fysikalisk kemi. Den allmänna delen behövde jag inte skriva på tentan eftersom jag redan har läst den delen på KTH (score! (๑˃̵ᴗ˂̵)و ) så jag skrev om den fysikaliska kemin. Så vad handlar fysikalisk kemi om? Jo, den tog upp en hel del om bindningar mellan atomer i en molekyl, om varför droppar bildas och hur snabbt olika kemiska reaktioner sker. Typ. Lite kortfattat förstås. 😛

Den här veckan har vi gått igenom sista tredjedelen av kursen, organisk kemi, och det har gått så snabbt! Jag har snappat upp några grejer, men absolut inte förstått allting än. Så det gäller att inte få panik – tentan är om en och en halv vecka eller så. Och innan tentan ska vi ha en individuell, muntlig redovisning av en laboration som vi ska göra nästa vecka. Plus en 50 sidor lång bok att läsa inför en temadag.

Den organiska delen tar upp väldigt mycket om hur reaktioner sker, hur man vet vilken produkt man ska få och vad som reagerar med vad. Det är för mycket, haha..! Måste sätta mig nästa vecka och bara plugga in allt känns det som..!

Och det är typ bara en person som kollar in bloggen haha (I know who you are!), så jag vet inte vad som är kul att läsa men jag skriver kanske mest för mig själv. 😛


I thought I could tell you a little about what I do these days at uni. 🙂 Right now, I’m going through my first course which is about chemistry specialized for us biomedicine student, but I think it’s actually pretty basic. There’s a lot of basic info you have to learn for later.

I had an exam last week which tested us for two thirds of the course – general and physical chemistry. I didn’t have to write the general part because I’ve already read that part at KTH/Royal Institute of Technology (yess! (๑˃̵ᴗ˂̵)و  ) so I only wrote for the physical part. So what is physical chemistry about? Well, a mayor part of it focused on bonds between atoms in a molecule, about why drops are made and how fast different types of chemical reactions go. Kinda. Pretty brief here. 😛

This week, we’ve been having our last third of the course, organic chemistry, and it has went by so quickly! I’ve been able to notice a few things, but I’ve absolutely not understood everything yet. So I have to try to not panic – the exam is in one and a half week or so. And before the exam, we’re having a individual, oral presentation about a laboration we’re having next week. Plus a 50-pages long book to read for a theme day.

The organic part brings up things like how reactions happen, how you know which product you’re gonna get and what reacts with what. It’s too much, haha..! I feel like I gotta sit next week and just study everything like crazy..!

And there’s like only one person who reads this blog haha (I know who you are!), so I don’t know what’s fun to read, but maybe I’m just writing this for myself. 😛

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s