I still miss you

135

Nu har det gått 6 månader sedan Tootii dog, och jag tittar fortfarande upp mot dörren för att se om hon sitter där och sover eller inbillar mig att hon är ovanför köksskåpen och knaprar på kartongen. Men det  gör hon inte. Och jag saknar när hon sov på min axel med näbben mellan mitt huvud och mitt öra, redo att bita till om man rörde sig en minsta millimeter.

Förra veckan drömde jag om Tootii. Hon hade rymt eller nåt och klarade sig ute i kylan på nåt sätt. Det  var en sån där hemskt kall novemberdag som bara är molnig och tråkigt grå. Men hon var inte rädd för skatorna längre. Hon vågade trotsa emot dem och paxa bären som ibland växer i vår hemskt taggiga häck. Och vi blev så glada över att se henne igen. Så vi ropade på henne och visslade, försökte få in henne i vårt hus igen genom att locka med en apelsin. Men hon ignorerade oss. Kände inte igen våra röster längre. Och när jag vaknade kände jag mig så ledsen, fast det bara var en dröm.

Jag saknar dig så mycket, min småkorkade sötnäbb. ♥


092

Now it’s been 6 months since Tootii died, and I still look up to the door to see if she’s sitting there and sleeping or imagine myself that she’s on top of the kitchen cabinet/shelves, nibbling on that carton box. But she’s not. And I miss when she slept on my shoulder with the beak in between my head and my ear, ready to bite if you moved a millimeter.

Last week I dreamt of Tootii. She had escaped or something and lived outside in the cold somehow. It was one of those horribly cold November days when everything is just cloudy and dull grey. But she wasn’t afraid of the magpies anymore. She dared to go against them and take the berries that sometimes grow in our hedge which has terrible thorns in it. And we became so happy to see her again. So we called on her and whistled, tried to get her inside our home again by luring her with an orange. But she ignored us. Didn’t recognize our voices any longer. And when I woke up, I felt so sad even though it only was a dream.

I miss you so much, my semi-dumb sweet beak. ♥

062

490

489

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s