Anatomy

Jag har inte haft så mycket att skriva om, allt jag har gjort är att vara hemma, sovit, klottrat, tittat på TV… och idag försökte jag plugga. Men jag vet inte vad man ska kunna riktigt i vår anatomikurs. Det står inte så noga vad man ska kunna för att bli godkänd bara att man ska vara med på seminarier och laborationer och bli godkänd på pro memorior, och så står det vad som har tagits upp på föreläsningar, men inte mer. På biokemikursen stod det mycket noggrannare om exakt man ska kunna… man kunde ju önska att alla kurser på Uppsala hade såna bra målbeskrivningar.

Jag fick nästan samma känslor som jag fick KTH-kurserna idag. Nej, ingen panik som får mig att gråta, bara en känsla av ointresse. Jag vet inte, jag trodde anatomi skulle vara intressant och roligt, men det känns riktigt trist att sitta och läsa om det. Jag lyssnar mycket hellre på en duktig föreläsare som kan mycket om ämnet. Jag kan säga en sak: jag har aldrig önskat att jag levde i antikens Rom i ett par år så att jag kunde lära mig latin så mycket som nu. Alla dessa latinska termer… glosor! Kom igen, de ska jag väl kunna plugga in..! Ben har jag ganska bra koll på, men det är värre på var muskler fäster, vad just den där bulan på benet heter och så…

Jag tror att jag ska läsa igenom alla föreläsningar istället i morgon och titta på en del av skelettdelarna som vi fick ta hem (hehe, jag har en skalle och lite armben här hemma på golvet – låter lite creepy, va? ( ´艸`) Jag kan i alla fall spela Hamlet nu…). Måste börja plugga in alla små detaljer på dem och sånt. Idag hade jag ingen lust alls att plugga. Jag skrev i alla fall en del på vårt grupparbete och jag hoppas att de andra gruppmedlemmarna också kommer skriva sina delar snart..!

Så jag avslutade kvällen med att baka pepparkaksmuffins, haha. Måste underhålla mig på nåt sätt… känner mig så deppig i jul…

human-anatomy-muscles-3d-humanskeleton


I haven’t done so much that’s worth writinga bout, all I’ve done is being at home, sleeping, doodling, watching TV… and today I tried to study. But I don’t really know what one should know in our anatomy course. It doesn’t really say what one should know to pass the course, only that one has to be at the seminars and laborations and pass the pro memorias, and it says what’s been told at the lectures but not more. In the biochemistry course it was written much more detailed about exactly what one should know… I wish all the courses at Uppsala had such great goal descriptions.

I almost got the same feelings like I got from the courses from KTH/Royal Institute of Technology. No, no panic feelings that made me cry, just a feeling of uninterest. I don’t know, I thought anatomy would be interesting and fun, but it feels really boring to sit and read about it. I’d much rather listen to a great lecturer that knows a lot about the subject. I can say this: I’ve never wished so much before that I’ve lived in ancient Rome for a few years so I could learn Latin. All these Latin terms… glossary! Come on, I should be able to get them stuck in my mind..! I know the bones pretty well, but I’m worse about where muscles attach, what that particular bumb on the bones is called and such…

I think I’ll read through all the lectures tomorrow instead and take a look at the skeleton parts we were allowed to take home (hehe, I got a skull and some arm bones here at home, lying on the floor – sounds a bit creepy, huh? ( ´艸`) At least I can play Hamlet now…). I’ve gotta start to memorize all the small detaiils on them and so. I really didn’t want to study today. I did at least write a bit on our group oroject and I hope the other group members also are going to write their parts soon..!

So I finished this evening with baking ginger bread muffins, haha. Have to entertain myself in some way… I feel so low this Christmas…

290px-vesalius-copy1

From Andreas Vesalius’ “De Humani Corporis Fabrica”

Advertisements

2 thoughts on “Anatomy

 1. Ett tips är att kolla igenom boken (om du har den) och bara ögna igenom, läsa om dom sakerna som kommit upp i föreläsningarna! Har inte utskrifter för alla föreläsningar, men det är typ så jag tänker göra. Sen är det bara att memorera benen och musklerna, och där har vi ju en lista med allt vi behöver kunna, och det blir säkert klarare under dissektionerna nu efter jul. Har flashcards om du vill låna över någon helg?

  Like

  • Jo, det är ju bara att memorera allting. Tyvärr är det just det som är så tråkigt, att bara nöta in allting, och det gör det svårare att sätta igång. >__> Flashcards har jag också, så det är lugnt. 🙂
   God jul! 🙂

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s