Oh yeah!

IMG_3004

I’m relaxing at the moment with a lit candle (thanks Matilda for the candle holders!) and some music.


(Lyssnar på “Oh yeah” av GD&TOP feat. Park Bom, därav titeln hehe)

Fick äntligen resultatet från anatomitentan! Jag var 98% säker på att jag inte hade klarat av den, dels för att frågorna inte alls var särskilt fokuserade på det som hade tagits upp på föreläsningarna och dels för att jag inte kunde alla svar (fast vem gör det?). Men jag klarade den! Yesss, jag slipper göra omtenta! Så skönt, alla undrar hur omtentan ska se ut (om den kommer konstrueras som de gamla vi fick öva på eller som den vi skrev), och nu slipper jag fundera på det. :3 Bye bye anatomi-kursen, du var intressant men jobbig. Muntan som hölls en vecka efter var nog en av de värsta sakerna jag har gjort i mitt liv. Jag mådde så dåligt hela dagen eftersom jag var så nervös.

Om någon som läser det här och ska göra omtentan (den chansen är liten, I know), kolla in den här sidan som är som ett mini-test om huden. Jag tyckte den var bra, alla frågor är inte relevanta för vår kurs, så gissa på dem bara. 🙂

Idag vaknade jag lite tidigare än vad jag egentligen skulle ha behövt, tanken var att läsa igenom boken lite grann om replikation, ämnet som skulle tas upp på dagens föreläsning. Men så såg jag att jag redan hade läst på om det (ganska mycket faktiskt!), så jag tog en mysig och lugn morgon i sängen (det var så kallt, satt med täcket på, haha) medan jag åt min frukost. Inte så dumt faktiskt! (Btw, replikation kallas processen som sker när DNA ska kopiera upp sig självt, som när cellen ska dela sig och bild en ny cell)

På eftermiddagen förberedde jag och några klasskompisar några uträkningar inför morgondagens laboration, jag renskrev allt nyss och nu ska jag chilla och se på TV typ. ♥ Vi ska odla bakterier på labben! Roligt, jag får en massa minnen från gymnasiet när vi skulle odla bakterier från köttfärs som stått i rumstemperatur, haha! Jag minns att det var kul, hoppas allt går bra imorrn också.

I’m listening to ‘Oh yeah’ by GD&TOP feat. Park Bom, therefore the title hehe)

I finally got the results from the anatomy exam! I was 98% sure that I had failed it, partly because the questions weren’t really about what the focus has been about during the lectures and partly because I couldn’t all the answers (but who does?). But I made it! Yesss, I don’t have to re-write it! So nice, everyone were wondering how the re-exam will look like (if it would look like the old ones we got to practice on or like the one we just wrote), and now I don’t have to think about it. :3 Bye bye, anatomy course, you were interesting but though. The oral exam that was held a week afterwards might have been one of the worst things I’ve ever done in my life. I felt so bad during the whole day because I was so nervous.

If someone reads this and is going to re-take the exam/writing an anatomy exam (the chance is minimal, I know), check out this website which is like a tiny test about the skin. I thought it was good, some questions weren’t relevant for my course, so I just guessed on those questions. 🙂

Today, I woke up a bit earlier than I actually had to, I thought I would read a lil’ bit from the course book about replication, the subject of today’s lecture. But then I noticed I had already read about it (pretty much about it actually!), so I took a cosy and calm morning in bed (it was so cold, I sat with my blanket wrapped around me, haha) while eating my breakfast. Not so bad! (Btw, replication is the process that goes on when DNA is going to copy itself, like when the cell is going to devide and produce a new cell)

In the afternoon, some classmates and I prepared some calculations for tomorrow’s laboration, I just wrote everything cleaner and now I’m gonna chill and watch TV or something. ♥ We’re going to grow bacteria on the lab! That’s fun, I get so many memories from high school when we were going to grow bacteria from minced meat that had been in room temperature, haha! I remember that is was something fun to do, I hope everything will go nice and smooth tomorrow too.

Advertisements

2 thoughts on “Oh yeah!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s