Mentor’s evening

mentor20road20sign

Det bjöds på stora kanelbullar, kaffe, te och smörgåsar under kvällen som hade ordnats av BMF, Biomedicinska Föreningen. Vi var inte så många, ett antal studenter från olika årskurser/terminer och ännu färre mentorer. Men de hade intressanta och inspirerande berättelser att dela med sig av!

Alla mentorer var biomedicinare i grunden och har tagit sig fram i karriärer på lite olika sätt: någon var chef, en annan körde i bil och sålde insulin, andra hade stannat kvar i akademivärlden som doktorander etc. Jag tänkte lista upp bra tips som de kom med:

 • Läs ett forskningsprogram på sommaren (SoFoSko kallas det på Uppsala, “Sommarforskningsskola”), det lär man sig mycket på.
 • Läs inte bara kurser som alla andra i din klass också läser tillsammans med dig – läs nåt annat som också kan vara intressant, t.ex. språk, juridik eller en ekonomikurs. Du kanske kan läsa en distanskurs? På så sätt kan du utmärka dig själv i ett hav av jobbansökningar.
 • Tänk inte så mycket på vilka betyg du får.
 • (Men det kan däremot vara viktigt för att konkurrera med andra om att plugga utomlands…)
 • Och plugga utomlands om du kan ta chansen!
 • Ditt kandidatarbete går ut på att du ska lära dig något – jobba inte på en plats som du drömmer om om du inte är särskilt önskvärd egentligen.

Tanken med mentorskvällen var att träffa en mentor och kontakta den (eller de) personer som var intressanta. Jag tyckte att alla var intressanta, men jag har inte kontaktat någon… för jag vet inte riktigt vad jag skulle göra med en mentor. Ja, jag vet, det låter dumt, varför gick jag dit i så fall? Men jag tycker att jag har lärt mig nåt genom att bara lyssna på dem. De har alla samma bakgrund, men de har helt olika karriärer. De har gått olika vägar, man behöver inte bara ta en väg.


Large cinnamon buns, coffee, tea and sandwiches were served during the evening that had been organized by BMF, the Biomedical Association. We weren’t so many, only a few students from different years/terms and ever fewer mentors. But they had interesting and inspiring stories to share with us!

All of the mentors were old biomedicine students and had advanced in their careers in different ways: someone was a boss, another one drove a car and sold insulin, others had stayed in the world of academics as PhD’s etc. I thought I would make a list of good advices they gave us:

 • Join a summer research programme during the summers (It’s called SoFoSko in Uppsala, “Summer research school”/”Sommarforskningsskola”), you’ll learn a lot by those.
 • Don’t just read the same courses as the others in your class – read something else that interests you too, like languages, law or a economy course. Maybe you could read a course from distance? In that way, you’ll be noticed in a sea of job applications.
 • Don’t think too much about what grades you’ll get.
 • (However, that could be important in order to compete with others about getting a place to study abroad…)
 • And study abroad if you get the chance!
 • Your candidate’s work is supposed to be a new way for you to learn things – don’t work at your dream place if you’re not really desired there.

The thought with the mentor’s evening was to meet a mentor and contact him/her (or them) who seemed interesting. I thought all of them were interesting, but I haven’t contacted anyone… because I don’t really know what to do with a mentor. Yes, I know, that sounds silly, why did I even bother to go then? But I think I’ve learned something only from listening to them. They all have the same base and background, but they have totally different careers. They’ve taken different paths, you don’t have to take only one road.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s