3D printers + biology = true?

I söndags läste jag en artikel i Dagens Nyheter om hur man kan använda 3D skrivare till att bygga upp anpassade organ och “reservdelar” efter varje patient. Man kan alltså skriva fram odlade celler för att bygga upp olika saker! En mycket intressant tanke! Man får en känsla av att ingenting är omöjligt att göra med en 3D skrivare, och jag funderade om man skulle kunna införa något steg eller kurs i programmet där man fick jobba med dessa maskiner, eller om det endast ska lämnas åt ingenjörer eftersom de har en (mycket) större tekniskt kunskap än vad vi biomedicinare har. Personligen skulle jag vilja jobba med en 3D skrivare någon gång eftersom de tydligen kommer vara mycket viktiga verktyg i framtiden.

Nu tror jag inte att jag kommer få den chansen, så jag kanske helt enkelt får leta mig ett sommarjobb, kandidat- eller masterexamensarbete där man kan få prova på. Jag tror verkligen på 3D skrivare och de möjligheter de ger oss!

Artikelns finns att läsa här: http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/3d-skrivaren-kan-bli-nasta-industriella-vag/

En liknande, och något bättre, artikel på engelska av  CNN finns att läsa här: http://edition.cnn.com/2014/04/03/tech/innovation/3-d-printing-human-organs/

140402151231-cornell-3d-printed-ear-story-top

Last Sunday, I read an article in Dagens Nyheter (Swedish newspaper) about how one can use a 3D printer to build customed organs and “spare parts” for each patients. One could in other words print out cultured cells for building things! A very interesting thought! You get a feeling that nothing is impossible to create with a 3D printer, and I thought if it could be possible to include a part or a course for the programme I’m studying where one could work with these machines, or if it’s only something that’s should be left out for engineers since they have so much more knowledge about technology than that we who are studying biomedicine have. Personally, I’d really like to work with a 3D printer some time, since they seems to be very important tools in the future.

Now, I don’t think I will get that chance, so I thought I simply might have to search and look out for a summer job, bachelor or master work project where I could get to try. I really believe in 3D printers and the opportunities they offer us!

The article is available to read in Swedish here: http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/3d-skrivaren-kan-bli-nasta-industriella-vag/

Here’s a similar, and slightly better, article by CNN, in English: http://edition.cnn.com/2014/04/03/tech/innovation/3-d-printing-human-organs/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s