RTKs och cytokin receptorer

Det är mycket att ha koll på under den här kursen! Cell- och molekylärbiologi, som kursen heter, har hållit på sedan januari kommer ta slut nästa vecka. Ett av de sista sakerna vi skulle göra var att skriva ett referat/sammanfattning av några kapitel ur vår kursbok. Mitt referat handlar om signalvägar i cellen finns nedan. Jag tänkte att jag kan publicera det ifall någon kan ta hjälp utav den. Men du skulle bara våga att kopiera texten utan att be om lov först!!

Det är så långt, så jag har delat upp texten i flera blogginlägg.


Receptor Tyrosinkinaser och cytokin receptorer

RTKs, Receptor Tyrosinkinaser, och cytokin receptorer utgör två stora grupper av receptorer som aktiverar tyrosinkinaser. Bägge receptorer har enzymet tyrosinkinas bundet till sig. Dessa enzymer fosforylerar särskilda tyrosinrester som sitter på så kallade målproteiner (”target proteins”). Ett fosforylerat protein kan sedan aktivera minst en signalväg.

Utmärkande för RTKs är att tyrosinkinas är en inneboende del av receptorns polypeptidkedja, samt att signalmolekylerna som aktiverar receptorerna ofta är hormoner eller tillväxtfaktorer. De utgörs av tre domäner: en extracellulär domän utanför cellen där signalmolekylen tas emot; en cytosolisk/intracellulär domän med tyrosinkinas aktivitet, och en transmembran domän som genom sin α-helixstruktur fäster receptorn i cellmembranet.

RTKs aktiveras först när receptorns ligand binder till det extracellulära ligandbindande sitet, vilket får den inaktiva och monomeriska receptorn att konformeras och gå ihop till en funktionell, dimerisk receptor. Även receptorns aktiveringsläpp har ändrat sin konformation, vilket gör att kinaskativiteten har aktiverats så att resterande tyrosinrester kan fosforyleras.

Cytokin receptorer består av fyra långa α-helixar. Receptorernas extracellulära domäner består i sin tur av två subdomäner. Cytokin receptorer saknar inneboende kinaser och är tätt bundna med JAK-tyrosinkinaser på den cytosoliska domänen. Ett JAK kinas har en N-terminal som binder till receptorn och en C-terminal som utgör det katalytiska sitet.

JAK kinas aktiveras när en ligand binder till receptorn, vilket leder till att receptorn dimeriseras. En dimerisk cytokin receptor för samman enzymerna så att de kan fosforylera varandras tyrosiner som finns i aktiveringsläpparna. Det leder till att kinaset genomgår en konformationsändring, kinasaktiviteten ökar och fler substrater kan fosforyleras.

Från alla cytokin receptorer, och även några receptor tyrosinkinaser, går JAK/STAT signalvägen. Monomerer av proteinet STAT binder till minst en speciell fosfotyrosin på receptorns cytosoliska domän via sitt SH2-domän. STAT proteinets C-terminal fosforyleras av JAK kinas, vilket resulterar i att STAT spontant avlägsnar sig från cytokin receptorn och att två fosforylerade STAT proteiner bildar en dimer där vardera SH2-domäner binder den andres fosfotyrosin. STAT dimeren fortsätter nu in i cellkärnan för att binda till enchancers och aktivera transkriptionsprocessen.


Källa: H.Lodish et. al., “Molecular Cell Biology”, 7:e utgåvan, 2013.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s