Ras/MAPK kaskaden

Mitt referat handlar om signalvägar i cellen finns nedanFörsta delen hittar du här. Men du skulle bara våga att kopiera texten utan att be om lov först!!

Det är så långt, så jag har delat upp texten i flera blogginlägg.


Ras/MAPK kaskaden

Ras-proteinet är ett intracellulärt, monomeriskt, litet G-protein som har en aktiv och en inaktiv form. Ras är aktivt när det är bundet till GTP, och inaktivt när det binder till GDP. Proteinet spelar en viktig roll i Ras/MAPK kaskaden.

RTKs binder till Ras med hjälp av GRB2, ett adaptorprotein, och Sos, ett Guanine Exchange Factor Protein (GEF-protein). GRB2 har en SH2 domän som binder till speciella fosfotyrosinrester i ett aktivt RTK, och två SH3 domäner som binder till Sos, vilket gör att proteinet agerar som en länk mellan RTK och GEF-proteinet. När GEF-proteiner binder till Ras-GDP-komplexet sker en konformationsändring av Ras-proteinets två switchar, vilket leder till att GDP dissocierar. En hög koncentration av GTP finns naturligt inuti cellen, och en GTP molekyl kan spontant binda till det ”tomma” Ras-proteinet och göra det aktivt.

Ett aktivt Ras-protein binder till N-terminalen hos kinaset Raf och aktiverar det. I ostimulerade celler är ett fosforylerat Raf inaktivt så länge det binder med proteinet 14-3-3, men bli aktivt när Ras-GDP komplexet hydrolyseras och bildar ett Ras-GTP komplex. Ett aktivt Raf-protein kan fosforylera MEK, ett kinas som kan fosforylera både tyrosin- och serin/treonin-rester. MEK fosforylerar och aktiverar MAPK (även känd som ERK) som tar sig in till cellkärnan och sedan, i sin tur, fosforylerar andra proteiner såsom transkriptionsfaktorer.

Ras/MAPK kaskaden slutar alltid i att cellen överlever, genomgår differentiering eller mitos. Kaskaden leder med andra ord till att cellen träder in i cellcykeln, som i sin tur kan sluta i apoptos.


Källa: H.Lodish et. al., “Molecular Cell Biology”, 7:e utgåvan, 2013.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s