PI-3 kinasvägen

Mitt referat som handlar om signalvägar i cellen finns nedan. De förra delarna hittar du här och här. Men du skulle bara våga att kopiera texten utan att be om lov först!!

Det är så långt, så jag har delat upp texten i flera blogginlägg.


PI-3 kinasvägen

Phosphatidylinositol-3 kinase (PI-3 kinas) är ett enzym som tas från cytoplasman närmare mot insidan av plasmamembranet och kan se till att en signal sprids. PI-3 kinas binder sin SH2-domän till fosfotyrosiner vid RTKs eller cytokin receptorer för att få tillgång till membranbundna fosfoinositider, som agerar som dess substrat. Kinaset lägger till en fosfatgrupp på 3’ kolet i PIP2 (fosfatidylinositol), vilket ger antingen PI(3,4)P2 (PI 3,4-bifosfat) eller PI(3,4,5)P3 (PI 3,4,5-trifosfat). PIP-5 omvandlar PI(3,4)P2 till PI(3,4,5)P3, och slutresultatet blir oftast PIP3. Dessa produkter för vidare signaler via andra vägar, vilket kan leda till att cellen delar sig, ändrar sin metabolism eller undviker apoptos.

Protein kinas B (PKB), även känt som Akt, är ett serin/treonin kinas som aktiveras av PI-3 kinas. PKB har två domäner – en PH-domän samt en kinas-domän. Hos ett inaktivt PKB är PH-domänen bundet till kinas-domänen och inhiberar dess aktivitet. PKB finns i cytosolen hos celler i vila, men när antalet PI-3 fosfater i membranet ökar, och PKB stimuleras av hormoner, kommer PKB att röra sig mot membranets inre vägg. PH-domänen binder till fosfoinositider/PI-3 fosfater och PKB är nu delvist aktiverat.

PDK1 är ett kinas som binder till PI 3-fosfater med sitt eget PH-domän, och kan nu komma nära PKB för att fosforylera en tyrosinrest i dess aktiveringsläpp. Det är först när även ett annat enzym, PDK2, har fosforylerat PKB som det blir fullkomligt aktiverat.

Ett aktiverat PKB dissocierar först från membranet för att sedan fosforylera sina målproteiner inuti cellen. Aktiveringen av PKB tar 5-10 minuter, men dess verkan kan vara i flera timmar.


Källa: H.Lodish et. al., “Molecular Cell Biology”, 7:e utgåvan, 2013.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s