Plans

Jag har funderat ett bra tag nu har jag vill ha mitt hår de kommande månaderna, men jag har fortfarande inte bestämt mig helt… förutom att jag ska klippa det lite kortare. Jag älskar mitt långa hår, det är kul att fläta det eller sätta upp det i enkla frisyrer, men jag har sällan tid att göra det. Oftast flätar jag håret om det är 1) smutsigt eller 2) laborationer i skolan. Jag har alltid haft långt hår också, och det känns som att det kanske är dags för en (liten) förändring. Den största förändringen jag har gjort var nog att låta luggen växa ut när jag gick i 8:an, haha! Eller nej, där ljuger jag. Jag permanentade håret förra påsken ju. Men det mesta av permanenten har försvunnit tror jag.

Så mina tankar går såhär:

 • Jag låter håret vara som det är nu utan några större förändringar tills augusti.
 • Sedan är jag sugen på att prova dip-dye i någon färg (lila kanske? Rosa ser snyggt ut, men jag gillar inte rosa så mycket. :P) eller prova på en mjuk balayage eller sombre.
  • Varför vänta? Jag vet inte om man får ha crazy hårfärger när man jobbar på restaurangen (planerar att jobba där i sommar), så när hösten och plugget börjar igen är det fritt fram.
 • Hursomhelst: om jag färgat hårtopparna i någon färg lär det slita ordentligt på håret – jag permanentade det förra påsken som sagt, och de kemikalierna sitter troligtvis kvar, och ska man använda ännu fler kemikalier för att bleka topparna… inte så bra skulle jag tro. Om jag skulle köra med balayage eller sombre istället så slits det ju också förstås. Så jag behöver diskutera det här min frisör känner jag! ♥
 • Och eftersom topparna slits kan de klippas bort senare, och voilá – något kortare hår! Jag är fortfarande sugen på att prova en lob (några klasskamrater hade klippt sig i påsk, och två av dem hade skaffat sig en lob – jag säger bara gimmeeeee!!), så det blir nog något axellångt.
 • Efter det… ska jag våga att ha det ännu kortare? Skulle jag passa i det? Skulle jag trivas i det? Fördelen med det är att det ser snyggt ut även om jag inte hinner fixa till det, och jag slipper sätta upp det vid laborationer. Och man känner sig mer vuxen, haha! Nackdelen blir ju förstås att jag inte kan leka med håret lika mycket som förut! Men jag tänker mig att hår växer ju ut igen, och inom ett par år kommer det bli långt igen… men usch! Ett par år är ganska lång tid, haha! Jag får beslutsamhetsångest, det ser så fint i bilder… jag ska prata med min frisör som sagt och be om råd. ♥

I’ve been thinking for a long while now how I’d like my hair the following months, but I still haven’t made up my mind yet… except that I’m gonna cut it shorter. I love my long hair it’s fun to braid it or make simple up do’s, but I hardly have time for that. Usually I braid my hair if 1) it’s dirty or 2) time for laborations at uni. And I’ve always had long hair, so it feels like it might be time for a (little) change. The biggest change I’ve ever done might have been when I let my fringe grow out when I was in 8th grdae, haha! Or no, that was a lie. I did perm my hair last easter. But most of the perm has gone out I think.

So my mind’s going like this:

 • I let my hair be as it is now without any major changes until August.
 • Then I’m thinking about trying dip-dye in some color (lilac maybe? Pink looks good, but I’m not a big fan of pink. :P) or trying a soft balayage or sombre.
  • Why wait? I don’t know if it’s allowed to have crazy hair colors when working at the restaurant (I’m planning on working there this summer), so when autumn and university begin again, it’s just to do it.
 • Whatever: if I do dye the tips of my hair in some color, it’ll surely damage my hair – I permed it last easter as I said earlier, and those chemicals are most likely still left on my hair, and if one’s gonna use even more chemicals to bleach my hair… not so good I think. If I’d go with a balayage or a sombre, it will damage my hair of course. So I feel like I have to discuss this with my hairdresser! ♥
 • And since the tips are getting damages, I could chop them off and voilá – somewhat shorter hair! I’m still longing for a lob (some classmates had their hair done during easter, and two of them had gotten themselves a lob – I was all like gimmeeeee!!), so it’ll surely be a shoulder length haircut.
 • After that… would I dare to cut it even shorter? Would I look good with such short hair? Would I like it? The pro’s is that it would look good even if I wouldn’t have time to fix it, and I wouldn’t have to tie up my hair at laborations. And I’d feel more grown-up, haha! The con is of course that I wouldn’t bbe able to play with it as much as I used to do before! But hair grows back again, and in a few years it would be long again… but ohh! A few years are a lon time, haha! I’m getting anxious here, it looks so good in pictures… I’ll talk with my hairdresser like I said and beg for som advice. ♥
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s