Evolutionsmuseet//Museum of Evolution

Förra lördagen hade jag tråkigt. Tentan skulle vara lätt hade jag hört (och det var den också) så jag ville ha en dag ledig och bara göra något kul. Frågan var bara vad man kan hitta på när man bara har sitt eget sällskap, det är kallt ute och inte vill vara ute en längre tid men är trött på att vara inne på sitt rum hela tiden? Efter mycket tvekande fram och tillbaka bestämde jag mig tillslut att gå till Evolutionsmuseet här i Uppsala – en plats man kan gå till på egen hand, vara inomhus och slippa frysa!

Evolutionsmuseet är ett naturhistoriskt museum och består av tre delar: paleontologi, zoologi och botanik. Zoologihuset är under renovering och botanikhuset får man bara besöka om man har tillstånd. Jag fick alltså titta på dinosaurieskelett (och andra skelett), fossiler och mineraler. 🙂 Det är ganska lätt att tänka att “jaja, dinosaurier är stora” men när man står bredvid ett helt (eller halvt om det inte får plats!) så får man en annan känsla! Det var kul att titta på dem och få en påminnelse om jordens tidsåldrar som man läste om i gymnasiet… Jag sommarjobbar ju på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, men på restaurangen så jag får ju inte någon chans att se någon utställning där. Här i Uppsala ska man tydligen ha det enda exemplaret av Euhelopus zdanskyi och Nordens största samling av äkta dinosaurieskelett – det om något låter ju coolt!

Jag tog några bilder med mobilen, jag hoppas att de blev bra! Museet påminde mig lite grann om Museum Gustavianum men det var inte lika mörkt inuti byggnaden som där. Det var ett trevligt ställe att besöka under några få timmar.

“Like Darwin”

I was bored last Saturday. The exam would be easy I ha dheard (and it was) so I wanted a day off and just do something fun. The question though was what one could do when one only has oneself’s company, it’s cold outside and don’t want to spend too much time outside but is tired of staying inside one’s room all the time? After hesistating for a long time I finally decided to go to the Museum of Evolution here in Uppsala – a place where one could go on your own, stay inside and don’t have to be cold!

The Museum of Evolution is a natural history museum and consists of three parts: paleontology, zoology and botanics. The Zoology building is under construction and the Botanics building is for visitors with a permission only. So I got to watch dinosaur skeletons (and other skeletons), fossils and minerals. 🙂 It’s quite easy to think “oh well, dino’s are huge” but when you’re standing next to a whole skeleton (or a half if there’s not enough room for it!) you get a completely different feeling! It was fun to look at them and get a reminder of all the time periods of planet Earth I once read about in high school… I have my summer work at the Swedish Museum of Natural History in Stockholm, but in the restaurant so I don’t really get the chance to see any exhibitions there. Here in Uppsala, they apparently have the only piece of a Euhelopus zdanskyi skeleton and the largest collection of real dinosaur skeletons of all the Nordic countries – that sounds pretty cool to me!

As you saw, I took some pictures with my phone, I hope they turned out good. The museum itself reminded me a bit of Museum Gustavianum but it’s not as dark inside as it was there. It was a nice place to go to for a few hours.

2 thoughts on “Evolutionsmuseet//Museum of Evolution

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s