Review: Zoirak Sesame Oil Shampoo & Conditioner

img_4718_edit

Som en trogen läsare och “kommenterare” på Fokis blogg fick jag som tack en flaska schampo och balsam från hennes nystartade företag Zoirak (läs mer på Zoiraks hemsida här). Flaskorna kom till posten i november men det var först i december som jag kunde åka hem till Stockholm, hämta upp dem och prova. Och nu efter mer än en månad tänkte jag skriva mina tankar om dem.

Lite bakgrundsfakta om Zoirak: allting tillverkas i Thailand och ingenting innehåller sulfater, silikoner, parabener eller parfymer. Dessutom är de inte testade på djur heller och är miljövänliga – låter toppen! Som om det inte vore nog så jobbar Zoirak även med att hjälpa thailändska bönder. Företagets Sesame Oil Shampoo och Conditioner innehåller bl.a. sesamolja, olja från gurkmeja, vitamin E och extrakt från jasmin, vanilj och honung. Och eftersom jag inte är vegan så vet jag inte heller om honungsextrakt är okej för veganer eller inte – det får ni kolla upp själva.

Och lite bakgrundsfakta om mitt eget hår: jag har aldrig använt något schampo som är fritt från sulfater, silikoner eller parabener tidigare (så vitt jag vet), så jag visste inte hur mitt hår skulle reagera på produkterna. Jag har läst att det kan kännas torrt och frissigt, så lite nervös var jag. Mitt hår är långt och delvist blonderat (gjort i påskas, så snart ett år sedan, dock så har jag förstås tappat en del hår så det ser inte lika ljust ut som när den här bilden togs) och har en massa kluvna toppar just nu. Alla frisörer jag har gått till har alltid sagt att mitt hår är tjockt. Och jag kan lätt få mjäll om jag inte torkar med en hårtork efter jag har tvättat håret. Och nu känns det som att internet vet allting om mig, haha!

Första gången jag provade schampot så tyckte jag att den saffransgula färgen var så vacker (fast det är ju gurkmejan som ger färgen skulle jag tro) och att det luktade gott, inte för starkt. I och med extrakten från blommorna kanske det luktar något feminint, men jag tror att även killar skulle uppskatta produkten. Enligt rekommendationerna ska man tvätta med schampot två gånger – och jag skulle nästan säga att det är omöjligt att tvätta håret endast en gång. Första gången man har i schampot försvinner de små bubblorna som man är van vid och man undrar om det egentligen fungerar – mitt tips är att skölja bort det efter du har masserat in det så gott det går och sedan ta schampo på nytt. Skillnaden är märkbar och det blir mycket lättare att fördela schampot! Synd bara att min hjärna inte ville komma ihåg det och pumpade schampo ur flaskan som en tok – jag tror att jag har förlorat en hel del i spill innan hjärnan kom ihåg att ta lite, tvätta, skölj ur och tvätta igen. Mycket lättare! Dock så kändes håret väldigt trassligt efter schamponeringen.

Tur då att man fick balsamet också som reder ut allting! Balsamet har en tjock konsistens som påminner om en hårinpackning – inte så dumt tycker jag! Känns lite lyxigare än vanlig balsam när det är inte är så rinnigt. P.g.a. en miss så får man antingen skaka ur balsamet eller ha i lite vatten för att få ut det ur korken, men det var inga problem. Jag behövde bara en liten klick balsam och det räckte gott och väl för mitt hår. Bara att sätta upp med en hårklämma medan man tvättar resten av kroppen. När man sköljer ur det var det som att man aldrig upplevde trasslet från schampot.

Schampot och balsamet fungerar helt okej. Jag kan inte säga att jag tycker att mitt hår ser glansigare ut (det gjorde det innan också tyckte jag), men det kändes “lätt” efter första gången jag använde dem. Oljan i produkterna tynger inte ned håret alls, vilket är ett plus, och schampot och balsamet gör det de ska. Efter att ha använt dem i mer än en månad så finns det fortfarande kvar innehåll i flaskorna (250 ml vardera) och jag tror att balsamet kommer räcka länge till eftersom jag inte behövde så mycket till mitt hår. När jag borstade igenom håret efter att ha torkat det var det inte någon större skillnad, det var lika lätt som innan. Det enda negativa som jag upplevde är att min hårbotten blir fett liiiite tidigare än med de schampon jag har använt innan, men tidsmässigt kanske det bara handlar om en halv dag. Vilket är förståeligt med tanke på vad Zoiraks schampo innehåller (bara naturliga ämnen). EDIT: Min hårborste var förfärligt smutsig och efter att ha tvättat den i ett varmt bad med schampo så känns hårbotten bättre – det är alltså inte Zoiraks fel till min fetare hårbotten. Därför är det överstruket! Det fungerar fin-fint!

Jag skulle kunna tänka mig att köpa balsamet igen för att det luktade gott, en liten mängd behövdes och det kändes lyxigt när det var lite tjockare än vanlig balsam. Men priset svider när man har en studentplånbok, så jag är väldigt tacksam att jag fick produkterna gratis. Å andra sidan är priset inte så orimligt ändå. Ingredienserna är ofta ekologiska (om inte alla är det?), de är naturliga och företaget hjälper bönder i Thailand – billigare än så kan man nog inte gå och samtidigt hålla en god kvalitet.

Jag hoppas min (långa!) recension har hjälp någon där ute i cyberrymden som funderar på om de ska satsa på Zoiraks produkter! Ses snart igen!


As thanks for being a faithful reader and “commenter” on Swedish-Thai Foki’s blog, I got a bottle of shampoo and conditioner from her new start-up Zoirak (read more on Zoirak’s website here). The bottles arrived in the mail in November but it was in December when I could go back to Stockholm, pick them up and test them. And now, after more than a month, I thought I would share my thoughts about them.

A little background info about Zoirak: everything is made in Thailand and nothing contains sulfates, silicones, parabenes or perfumes. In addition, they’re not tested on animals and they’re environmental friendly – sounds great! As if that wasn’t enough, Zoirak also works with helping Thai farmers. The company’s Sesame Oil Shampoo and Conditioner contains e.g. sesame oil, turmeric oil, vitamine E and extract from jasmine, vanilla and honey. And since I’m not vegan, I can’t tell if honey extract is vegan approved or not – you’ll have to check that up for yourselves.

And a little background info about my own hair: I have never used any shampoo that have been free from sulfates, silicones or parabenes before (for what I know), so I didn’t really know what my hair would react to the products. I have read that it can feel dry and frizzy, so I was a little nervous. My hair is long and partly bleached (made last Easter, so almost a year ago, and I’ve lost a lot of hair since then so it’s not as light as when this picture was taken) and I have a lot of split ends at the moment. All the hairdresses I’ve been to have always said my hair is thick. And I may easily get dandruffs if I don’t dry my hair with a hairdryer after washing it. And now it feels like the internet knows everything about me, haha!

The first time I tried the shampoo I thought that the saffron yellow color was really beautiful (but I guess it’s the turmeric that gives the color) and that the smell was nice, not too strong. The flower extract might give a slightly feminine smell, but I think even guys would appreciate the product. According to instructions, one should wash the hair with the shampoo twice – and I would almost say that it’s impossible to wash the hair only once. The small air bubbles you’re so familiar with will disappear the first time you apply the shampoo and you start to wonder if it really works – my advice is to wash away what you’ve tried to massaged in and then apply shampoo again. The difference is big and it’s much easier to distribute the shampoo! Too bad my brain didn’t want to remember that and I pumped shampoo from the bottle like crazy – I think I’ve lost a lot of product before my brain started to remember to take a little shampoo, apply, wash away and apply again. Much easier! But my hair felt very tangled after shampooing.

Luckily for me, I also got the conditioner that untangles everything! The conditioner has a thicker texture and reminds me of a hair mask – not so bad in my opinion! Feels a bit more luxurious than normal conditioners when it’s not so runny. Because of a production miss, you have to either shake the conditioner out of the bottle or add a little water to make it come out from the cap, but that wasn’t a problem. I only needed a small amount of conditioner and it was more than enough for my hair. While washing the rest of my body, I only tied the hair up with a hair clip. When I washed the conditioner out it was as if the tangled feeling from the shampooing was never there.

The shampoo and the conditioner was ok. I can’t say that I think my hair looks more shiny than before (I think it was shiny then too) but it felt “light” after using them once. The oil in the products don’t weigh down my hair at all, which is positive, and the shampoo and conditioner does what they’re told to do. There’es still product left in the bottles fter using them for more than a month (250 ml in each bottle) and I think the conditioner will last for a long time since I didn’t have to use too much. When I brushed my hair after drying it, it wasn’t a big difference, it was as easy as before. The only negative thing I experienced is that my scalp gets greasy a liiiiittle earlier than usual compared to the other shampoos I’ve tried before, but if I have to estimate the time I’d say about half a day earlier. Which is understandable when you think about the ingredients in Zoirak’s shampoo (only natural ingredients). EDIT: My hairbrush was terribly dirty and after washing it in warm water and shampoo, my scalp already felt better – so it is not Zoirak’s fault for that problem. That’s why it’s crossed over! It works really good!

I can think of buying the conditioner again because of the nice smell, a small amount was necessary and it felt luxurious when it was thicker than ordinary condtioners. But the price is a bit on the heavy side when you have a student budget, so I’m very grateful for getting the products for free. But on the other hand, the price isn’t that unreasonable after all. The ingredients are often organic (if not all of them are?), they’re natural and the company help farmers in Thailand – getting it cheaper than that would probably not be possible while keeping a good quality.

I hope my (long!) review has helped someone out there in cyber space who are debating whether they should buy Zoirak’s products or not! See you soon!

Advertisements

4 thoughts on “Review: Zoirak Sesame Oil Shampoo & Conditioner

  1. Intressant att se hur olika vi reagerade på produkterna. Jag hoppas Zoiraks produktflora breddas med andra typer av råvaror också, förhoppningsvis ekologiska och lite billigare.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s