Wanted: a place to live

Efter jul fick jag reda på att jag måste hitta ett nytt boende eftersom huset jag bor i, och de runtom, är väldigt gamla och måste renoveras. Renoveringen har det tydligen talats om länge men ingenting har skett… förrän nu alltså. Jag kan stanna kvar här tills terminen tar slut i maj, men till höstterminen måste jag alltså bo någon annanstans. Det känns lite jobbigt även om jag har fått gott om tid på mig att leta efter nytt boende.

Min rumskompis var tydligen upprörd över det hela eftersom alla som bor i de här studentlägenheterna blir erbjudna studentkorridorer istället. Jag kan förstå hennes ilska… var ska man ställa alla sina saker liksom? Och har man köat länge för att få en lägenhet vill man ju behålla den liksom och inte flytta in i korridor igen. Däremot tycker jag att det var värre för småbarnsfamiljen som bor på våningen nedanför – de blev erbjudna ett korridorrum också! Så gör man inte, inte när man har småbarn liksom… Som tur var fick de ett annat boende som de kan flytta in till när de klagade.

Hur som helst. Jag ville mest klaga jag med över hur svårt det är att skaffa någonstans att bo i Uppsala, haha. Jag kan få ett korridorrum här i området, men 99 % av de annonser som läggs ut är det korttidskontrakt på… så då lär jag ju få flytta in i typ april och sedan ut igen när hösten kommer för då ska alla som har de här lägenheterna flytta in som de har blivit erbjudna. Vilket gör sökandet svårare än vad det borde vara mitt under en termin när söktrycket är lägre än vid terminsstarterna.

Så alternativen som kvarstår är att bli inneboende hos någon annan eller att flytta in i Flogstas korridorer – vilket jag absolut inte vill. Jag har aldrig hört något bra om Flogsta. Förutom nån etta som sa till studentkårens tidning att det var helt okej att bo där. I don’t believe him, haha.


After Christmas, I was told that I need to find somewhere else to live because this building I’m living in is very old and needs to be renovated. The talk about the renovation has been going on for quite some time now but nothing has happened… until now. I can stay here for the rest of the semester (it ends in May) but I need stay somewhere else when the fall/autumn semester starts. It feels a little bad even though I have a lot of time to look for a new place.

My roommate was apparently upset about it because everyone who lives in these student apartments are offered rooms in corridors instead. I can understand her… where should she put her things? And when you’ve been queueing for a long time to get an apartment, you don’t really wanna let it go and move into a corridor again. However, I think it was worse for the family downstairs with kids and all. They were offered a corridor room too! You don’t do that, not when kids are involved… Luckily, they got another place to stay at after they complained.

Anyyways. I mostly wanted to complain about how difficult it is to find somewhere to live here in Uppsala, haha. I can get a corridor room around these areas too, but 99% of the housing ads are short contracts (meaning I can stay for a unknown, limited time)… which means I could probably move in by April but have to get out again in fall when the people who lives in these apartments need to move in. This makes the searching much more difficult than it should be in the middle of a semester when the searching is lower than when the semester starts.

So the alternatives left for me is to become a flatmate with someone else or to move to the corridors ini Flogsta – which I defenitely don’t want to. I have never heard anything good about Flogsta. Except for some first year student who said to the Student Union’s paper that it was fine to livve there. I don’t believe him, haha.

Advertisements

2 thoughts on “Wanted: a place to live

  1. Vad konstigt att de gör så mot er. Jag arbetar just nu med ett renoveringsprojekt och där har hyresgästerna blivit påtvingade renoveringar. Dock behöver inte dessa hyresgäster lämna sina hem på samma sätt. De flyttas till rymliga barracker under renoveringens gång. Deras möbler flyttas till ett tillfälligt lager – anordnat av bovärden. När renoveringen är färdig flyttas hyresgästerna tillbaka tillsammans med deras möbler. Tycker ni kan begära något liknande. De måste ju erbjuda en lösning för era behörigheter.

    Like

    • Det låter ju jättebra! Men jag tror att det blir svårt att flytta på hundratals studenter när både lägenheter och korridorer ska renoveras. Och så är jag säker på att man inte vill spendera de pengarna på studenter heller…

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s