Housing? Check. Summer research school? Check!

Asså, haha, skrev jag i vintras att jag skulle försöka skriva varje dag? Vi ser ju hur det har gått, haha… Men eftersom det har skett en del den senaste tiden så ska jag försöka skriva ihop en del. Och försöka skriva det samma dag som det händer också och inte “i lördags hände det här” som det ofta blir! Blir lättare att kika igenom arkivet då…

Men. Bostadsproblemet verkar ha löst sig! Brorsans fästmö frågade runt på sitt jobb och någon kände någon som kände någon annan som skulle hyra ut rum i Uppsala – dit flyttar jag i maj! Nu är det helt bestämt med kontrakt skrivna och så – inga “missförstånd” denna gång som med den förra hyresvärden. Men jag måste flytta ut nu i helgen och ett tag var jag orolig att jag måste flytta hem i en månad innan jag flyttar i maj till det nya inneboenden… jag har inte särskilt många bra minnen av den första tiden när jag pendlade till Uppsala, och dessutom såg jag att jag börjar kl 8 nästan varje dag efter påsk (vilket skulle betyda att jag måste vakna kvart i fem för att hinna i tid – och hoppas på att tågen fungerar). Men! Som tur är har jag lyckats få ett korridorrum på korttidskontrakt (hämtade ut nycklarna idag!) i samma område som jag bor nu. Bara nån gata bort. Och eftersom det är ett korttidskontrakt går det bra att jag stannar i bara en månad tills jag flyttar i maj igen. 😀 OCH så behåller man sina ködagar hos Uppsala Bostadsförmedling – bra va!

Jag fick också veta ikväll att jag lyckades bli antagen på sommarforskningsskolan! Ser verkligen fram emot det, det kommer bli kul. Jag ska få arbeta med hur Alzheimers och diabetes typ II kan kopplas ihop – intressant! Min handledare är jättebra (tror jag, har fått ett bra intryck av henne tidigare i alla fall).

Så där, nu måste jag nog runda av och släcka ljudet för att sova. Ska försöka skriva mer imorrn, bland annat om attentatet i Stockholm. Åh, vad konstigt det kändes att gå där två dygn efteråt! Mitt kära Stockholm!


Haha, did I write last winter that I’d try to write a little everyday? Well, we have all seen how that’s been going, haha… But since a lot has happened lately, I’ll try to write at least something. And I’ll try to write stuff at the same day that they happen and not like ” this happened last Saturday” like I often do! It makes it easier to go through the archive then…

Anyway. The housing problem seems to have been solved! Big bro’s fiancée asked around at her workplace and apparently someone knew someone who knew some other person who was going to rent a room in Uppsala – so I’m moving there in May! Now it’s all done with contracts written and signed so – no “misunderstandings” this time like with the last renter. But I have to move this weekend and for a while, I was worried I had to move back home to Stockholm for one month before I go to this new room in May… I don’t really have lots of good memories from when I took the commuter train to Uppsala each morning, and I also saw that I pretty much start at 8 every morning after Easter (which would mean that I’d have to wake up at 4:45 AM – and hoping for the trains to go on time). But! Luckily, I managed to get a dorm room to stay at for a short term contract (I got the keys today!), in the same area that I live in at the moment. Just a few streets away. And sinice it’s a short term contract, it’s ok to just stay for one month until I move in May. 😀 AND I get to keep my queue days at the housing agency – isn’t that great!

I also got to know this everning that I’m in the summer research school! I really look forward to it, it’ll be fun. I’ll get to work with how Alzheimer’s and diabetes type II can be linked – interesting! My supervisor is really good (I hope, at least I’ve gotten a good impression of her when I’ve seen her earlier).

Ok, I better stop now and turn off the lights and go to sleep. I’ll try to write more tomorrow, about the terror attack in Stockholm among other things. Oh, how weird it felt to walk there two days afterwards! My dearest Stockholm!

Advertisements

One thought on “Housing? Check. Summer research school? Check!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s