Late night thoughts

Om jag hade varit student i Uppsala innan internet fanns, vem hade jag varit då? Hade jag varit aktiv i studentlivet? Hade jag haft en liten bandspelare med mig när jag flyttade hemifrån, så att jag kan lyssna på musik? Skulle jag leta efter rum att bo i genom att gå igenom alla anslagstavlor på campus? Ha kul på sista april? Ha haft fler vänner? Hade jag varit ännu mer ensam än vad jag är nu, eller skulle jag ha haft vänner nära till hands hela tiden? Det var bara en tanke som slog mig. Att jag är tacksam att internet finns så att jag kan ha vänner där som håller mig sällskap från andra sidan jorden. För tänk om jag hade varit ännu mer ensam. Skulle jag ha klarat av studierna bättre då? Eller hade jag bara mått ännu sämre?

———————–

If I had been a student in Uppsala before internet existed, who would I had been then? Would I’d been active in student activities? Would I bring a small cassette player with me when I moved from home, so I could listen to music? Would I look for rooms to live in by going through all the pinboards on campus? Would I enjoy the last date of April celebrations? Would I have more friends? Would I be more lonely than what I am now, or would I have friends nearby all the time? It was just a thought that hit me. That I’m thankful that internet exists so I can have friends there that keep me company from the other side of the world. For what if would have been more lonely? Would I do better in school then? Or would I just feel much worse?

Advertisements

2 thoughts on “Late night thoughts

  1. Det är svårt att säga hur man hade varit utan internet. Jag tror att studentlivet hade varit väldigt annorlunda, speciellt gällande bostäder. Nu kan man lätt sprida annonser men utan internet hade det varit den som har bäst kontakter som hade haft fördelar. Det är lite så idag med, men jag tror att utbuden blir bredare med internet. Tror även att radio hade varit större utan internet!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s