Actinin Alpha 3 (ACTN3)

Under min förra kurs, “Medicinsk genetik”, fick vi i uppgift att skriva om en gen och vilka sjukdomar de kan ge upphov till. Detta skulle sedan publiceras på svenska Wikipedia eftersom universiteten ska dela med sig av sin kunskap till allmänheten. Jag fick genen ACTN3 att skriva om, men den ger ingen sjukdom om den är muterad! Jag tänkte dela med mig av texten här i bloggen eftersom dagen efter jag publicerade den på Wikipedia togs den bort eftersom den ansågs vara för svårbegriplig om man inte är så kunnig i biologi, genetik eller medicin. Och jag planerar inte att ändra texten så att den kan läggas upp, haha! Det har jag inte tid med. Men, som sagt, jag kan visa den här på bloggen istället. 🙂


Actinin Alpha 3 (ACTN3)

Genen Actinin Alpha 3 (ACTN3) ligger på position 66,546,841-66,563,329 (q13.2) på kromosom 11. ACTN3 kan hittas på forward strand. Genen har 21 exon och 3 transkript1 samt 60 ortologer och 16 paraloger.2 ACTN3 kodar för proteinet α-aktinin 3 som utgör en komponent i de Z-strimmor som finns i typ II skelettmuskulatur. Z-strimman binder samman myofibrillära aktinfilament. Proteinet α-aktinin 3 korsbinder aktinet vilket ger en explosiv muskelkontraktion.1,3

En vanlig variant, kallad rs1815739 eller R577X, i genen orsakas av ett basparutbyte som ger upphov till ett stoppkodon. Denna allel gör att, istället för att inkorporera aminosyran arginin på position 577 i proteinet, så avslutas translationen och proteinet blir förkortat och icke-funktionellt.4,5 SNPn rs1815739 har två alleler, C och T, varav den ena ger upphov till att den fungerande genen kan producera ett protein och den andra allelen ger upphov till det för tidiga stoppkodonet.6 I Europa bär 57 % på allelen C och 43 % på allelen T.6 Mutationen ger genvarianten R577X.4,7 Icke-funktionellt ACTN3 av denna anledning ger dock inte upphov till sjukdom och ungefär 18 % av världens befolkning bär på denna genvariant.1 Avsaknad av α-aktinin 3 brukar backas upp av det homologa proteinet α-aktinin 2. Actinin Alpha 2 (ACTN2), genen som kodar för proteinet α-aktinin 2, uttrycks i alla muskelceller och kan därför kompensera för den förlorade funktionen av α-aktinin 3 i typ II skelettmuskelceller.4

Genen ACTN3 och varianten R577X har visat sig vara intressanta att undersöka vid studier om elitidrottare och den allmänna befolkningen. Men även idrottsintresserade personer som utövar någon slags löpning utanför elittävlingar har visat intresse för att testa om de bär på genen R577X allelen. ACTN3 kodar för proteinet α-aktinin 3 som gör att muskler kontraherar explosivt och snabbt, vilket är till fördel för sprintlöpare, medan R577X, som är den icke-funktionella genvarianten, kan vara till fördel för att klara av lopp som kräver mer uthållighet än hastighet, t.ex. maratonlopp.7

För att ta reda på om en individ bär på genen eller på R577X allelen av ACTN3, kan exempelvis ett salivprov tas.4 Från salivprovet kan DNA extraheras för genotypning på ett laboratorium. För att bestämma om en gensekvens som innehåller R577X allelen kan man amplifiera gensekvensen med Polymerase Chain Reaction (PCR).4 Vid en PCR värms dubbelsträngat DNA upp så att det denaturerar och blir till enkelsträngat DNA som enzymet polymeras sedan bygger på med hjälp av korrekt designade primers. Denna process upprepas ett antal cykler tills man får den mängd kopior man behöver. Produkten man får ut av en PCR kan sedan analyseras genom att sekvensera det baspar som ger upphov till R577X allelen och bestämma genotypen med hjälp av kapillärelektrofores.4

En annan analysmetod är att färga in PCR-produkten med fluoroforer och sedan hybridisera den till ett låg-densitet DNA microarray baserad på allel-specifika probes.4 Sedan scannas denna DNA microarray och den ljusintensitet som emitteras från fluoroforerna tolkas av ett mjukvaruprogram i en dator.4 Programmet konverterar ljusintensiteten till genotyperna av varje variant.4

Referenser

1 http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgGene?hgg_gene=uc021qlz.4&hgg_prot=ENST00000513398.1&hgg_chrom=chr11&hgg_start=66546840&hgg_end=66563329&hgg_type=knownGene&db=hg38&hgsid=576825023_svQ0qXBASNdaCL0A1yTHiIbsDRrt University of California Santa Cruz Genome Browser, information senast uppdaterad 16.03.28, information hämtad 17.01.24

2 http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Gene/Summary?db=core;g=ENSG00000248746;r=11:66546395-66563329 Ensembl, “Gene: ACTN3”, information senast uppdaterad december 2016, information hämtad 17.01.24

3 http://omim.org/entry/102574 Online Mendelian Inheritance in Man® (OMIM®), ” ACTININ, ALPHA-3; ACTN3”, information senast uppdaterad 0.8.05.13, information hämtad 17.01.24

4 C. Fiuza-Luces et. al., ”Are ‘Endurance’ Alleles ‘Survival’ Alleles? Insights from the ACTN3 R577X Polymorphism”, 2011. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3048287/ Information hämtad 17.01.26

5 http://snpedia.com/index.php/Rs1815739 SNPedia, information senast uppdaterad 17.01.16, information hämtad 17.02.04

6 http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Gene/Variation_Gene/Table?db=core;g=ENSG00000248746;r=11:66546395-66563329 Ensembl, “Gene: ACTN3 – Variant Table”, information senast uppdaterad december 2016, information hämtad 17.02.02

7 N. Yang, D.G. MacArthur, et. al., ”ACTN3 Genotype Is Associated with Human Elite Athletic Performance”, 2003. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1180686/ Information hämtad 17.01.26

About today

Idag har varit en lugn dag, inga föreläsningar eller så. Har bara stannat hemma och fokuserat (försökt i alla fall, haha) på att fixa klart inför morgondagens gruppredovisning och plugga inför tentan nästa vecka. Mycket om hur maten spjälkas till de minsta beståndsdelarna för att sedan tas upp i tunntarmarna… Lite klurigt att ha koll på allt! Men det ska nog gå, hela nästa vecka är tom så att vi kan plugga – det är snällt av lärarna!

Just nu har jag satt på radion och slappnar av med att försöka filta ihop en katt. Det var en julklapp jag fick, och det är ju så kul att pyssla! Hoppas jag får den klar inom kort, den är inte så stor men nästa vecka ska ju ägnas åt plugg så… 😉


Today has been a calm day, no lectures or anything. I’ve just stayed at home and focused (well at least tried to, haha) on getting everything done for tomorrow’s group oral presentation and study for the exam next week. A lot of how the food gets to the smallest compartment and then absorbed in the small intestine… a bit tricky to learn everything! But I think I can do it, next week has a free schedule so we can study – that’s kind of the teachers!

I’m listening to the radio right now and relaxing by trying to needle felt a kitten. It was a Christmas gift I got, and it’s so much fun to craft! I hope I’ll finish it soon, it’s not very big but next week is for studying, so… 😉

Yes!!

Åh, en sån bra dag!! Alla mina problem och bekymmer bara försvann på mindre än ett dygn! Som jag skrev senast så har jag försökt hitta en ny bostad här i Uppsala och funderat på olika inneboenden i några månader men ingen har känts tillräckligt bra. Det har legat och gnagt om att jag snart måste hitta någonstans att bo igen. Igår fick jag dessutom veta att jag måste flytta ut senast i april – så jag kunde inte stanna kvar hel terminen! Om jag inte ville betala hela hyran själv, vilket jag inte ville. Lägenheten känns för stor för bara mig och jag skulle nog inte klara av hyran heller.

Men. Som om Fru Fortuna äntligen såg mig så hade jag världens tur och hittade ett rum att hyra på en gata jag tycker väldigt mycket om i centrala Uppsala! Jag skrev ett mejl och fick snabbt svar tillbaka – idag fick jag komma förbi och titta på det. Det var jättefint! Jag kände att jag skulle säkert trivas med mamman som hyr ut rummet och hennes små barn. Förhoppningsvis blir det inte alltför stökigt, men i så fall får jag stanna kvar i skolan och plugga där. Hon verkade jättetrevlig, och jag hade verkligen tur, för en (desperat?) kille ringde på dörren och frågade om han skulle få kunna bo där… utan att meddela i förväg om vem han är eller om han kan få titta på rummet. Dessutom letade hon efter kvinnliga inneboenden, så… han var nog desperat tror jag. Men jag hörde henne säga vid dörren att rummet redan var utlovat (till mig!).

Som om det inte var nog så verkar mitt problem med neurobiologitentan vara över, idag fick jag veta att jag har fått 0,25 poäng extra och kommit upp till den poäng som krävdes för att få godkänd! Det stod visserligen inte ordagrant “du är godkänd” i mejlet, men jag tolkar det så. Jag saknade trots allt 0,23 poäng för att bli godkänd..!

Och! Jag fick en rabattkupong till mataffären också! Den här dagen är det bästa som har hänt mig på LÄNGE i Uppsala! Kände att jag verkligen behövde det här, det har varit så jobbigt att tänka på allting så länge!


Oh, it’s been such a good day!! All my problems just disappeared in less than a day! Like I wrote in the last blog post, I’ve been trying to find a new place to live here in Uppsala and been thinking for a few month of different homes to be a flatmate at, but nothing felt really good. This problem has been in my mind, that I need to find something soon. Yesterday I was told that I need to move out before April – which ment that I couldn’t stay here the whole term after all! If I didn’t want to pay the whole rent on my own, but I didn’t want to do that. This student apartment feels too big for only me and I don’t think I could manage the whole rent on my own either.

But. As if Lady Luck finally saw me, I had the biggest luck and found a room to rent on a street I very much like in central Uppsala! I wrote an e-mail and got a reply quickly – I got to see the room today. It was really nice! I got the feeling that I would really like staying with this mother and her small children. Hopefully it won’t be too messy or loudly, but if that’s the case I can always stay in school a bit longer and study there. She seemed very lovely, and I was really lucky because a (desperate?) guy rang on the door bell and asked if he could live there… without telling her in advance about who he is or if he could see the room. Also, she had specifically written that she was only looking for female flatmates… I think he was desperate. But I heard her say at the door that the room was already promised to someone else (me!).

And as if that wasn’t enough, it seems that my problem with the neurobiology exam is over too. I got to know today that I got 0.25 points extra and the final sum that is necessary to pass the exam! It didn’t specifically say in the e-mail that *you’ve passed”, but I think I am. I did only need 0.23 points to pass after all..!

And! I recieved a discount coupon for the supermarket too! This day is the best thing that have happened me for a LONG time in Uppsala! I feel like I really needed this, it’s been so tiresome to think about all these problems for such a long time!

Wanted: a place to live

Efter jul fick jag reda på att jag måste hitta ett nytt boende eftersom huset jag bor i, och de runtom, är väldigt gamla och måste renoveras. Renoveringen har det tydligen talats om länge men ingenting har skett… förrän nu alltså. Jag kan stanna kvar här tills terminen tar slut i maj, men till höstterminen måste jag alltså bo någon annanstans. Det känns lite jobbigt även om jag har fått gott om tid på mig att leta efter nytt boende.

Min rumskompis var tydligen upprörd över det hela eftersom alla som bor i de här studentlägenheterna blir erbjudna studentkorridorer istället. Jag kan förstå hennes ilska… var ska man ställa alla sina saker liksom? Och har man köat länge för att få en lägenhet vill man ju behålla den liksom och inte flytta in i korridor igen. Däremot tycker jag att det var värre för småbarnsfamiljen som bor på våningen nedanför – de blev erbjudna ett korridorrum också! Så gör man inte, inte när man har småbarn liksom… Som tur var fick de ett annat boende som de kan flytta in till när de klagade.

Hur som helst. Jag ville mest klaga jag med över hur svårt det är att skaffa någonstans att bo i Uppsala, haha. Jag kan få ett korridorrum här i området, men 99 % av de annonser som läggs ut är det korttidskontrakt på… så då lär jag ju få flytta in i typ april och sedan ut igen när hösten kommer för då ska alla som har de här lägenheterna flytta in som de har blivit erbjudna. Vilket gör sökandet svårare än vad det borde vara mitt under en termin när söktrycket är lägre än vid terminsstarterna.

Så alternativen som kvarstår är att bli inneboende hos någon annan eller att flytta in i Flogstas korridorer – vilket jag absolut inte vill. Jag har aldrig hört något bra om Flogsta. Förutom nån etta som sa till studentkårens tidning att det var helt okej att bo där. I don’t believe him, haha.


After Christmas, I was told that I need to find somewhere else to live because this building I’m living in is very old and needs to be renovated. The talk about the renovation has been going on for quite some time now but nothing has happened… until now. I can stay here for the rest of the semester (it ends in May) but I need stay somewhere else when the fall/autumn semester starts. It feels a little bad even though I have a lot of time to look for a new place.

My roommate was apparently upset about it because everyone who lives in these student apartments are offered rooms in corridors instead. I can understand her… where should she put her things? And when you’ve been queueing for a long time to get an apartment, you don’t really wanna let it go and move into a corridor again. However, I think it was worse for the family downstairs with kids and all. They were offered a corridor room too! You don’t do that, not when kids are involved… Luckily, they got another place to stay at after they complained.

Anyyways. I mostly wanted to complain about how difficult it is to find somewhere to live here in Uppsala, haha. I can get a corridor room around these areas too, but 99% of the housing ads are short contracts (meaning I can stay for a unknown, limited time)… which means I could probably move in by April but have to get out again in fall when the people who lives in these apartments need to move in. This makes the searching much more difficult than it should be in the middle of a semester when the searching is lower than when the semester starts.

So the alternatives left for me is to become a flatmate with someone else or to move to the corridors ini Flogsta – which I defenitely don’t want to. I have never heard anything good about Flogsta. Except for some first year student who said to the Student Union’s paper that it was fine to livve there. I don’t believe him, haha.

It’s been quiet here

Halloj!

Det har varit full rulle sedan julen och jag har inte haft tid att sätta mig ned och skriva om vad som händer i mitt liv… förrän nu! Jag har ett par tankar som jag tänkte dela med mig av, men de får skrivas som egna blogginlägg och publiceras senare.

Kursen i “medicinsk genetik” (tänk typ bara allt om gener, genetiska sjukdomar och vem som ärver vad) tog slut igår och jag hoppas att den tentan gick bra… min förra tenta i neurobiologi blev jag underkänd med en halv procent!! Jag är så sur för att de underkände mig (en halv procent motsvarade ju inte ens 1 poäng på tentan!), men lärarna ville inte ge med sig så jag måste väl göra omtentan i mars. En vecka innan tentan för kursen som drar igång på måndag: metabolism. Vi får se hur det går, i värsta fall kommer jag kugga på bägge två.

Hur som helst. Nu glömmer vi mina misslyckade prov. 😛 Igår efter tentan var det ett soligt och ganska varmt väder, så jag tog på mig min nya jacka och promenerade runt i Uppsala med lurarna i öronen. Passade på att testa “My Story” funktionen på Instagram också! Det var roligare än vad jag trodde, haha! Tog såklart bilder med mobilen också, jag lämnade den riktiga kameran hemma för de flesta platser har jag redan fotograferat (t.ex. den botaniska trädgården).

Idag ska det tvättas en del och sedan ska jag passa på att vara med brorsan som också är i Uppsala idag p.g.a. ett möte. 🙂 Det var så skönt att kunna ta en sovmorgon i morse, har inte gjort det på länge eftersom jag ville plugga så mycket som möjligt inför tentan…

Vi hörs senare!

Hiya!

The time has flied by since christmas and I haven’t had the time to sit down and write about all the things that’s happened in my life… until now! I have a few thoughts I wanna share, but I’ll write blog posts for them seperately and publish them later.

The course about “medical genetics” (think about everything about genes, genetic diseases and who inherits what) ended yesterday and I hope the exam went well… I failed my last exam about neurobiology with 0.5%!! I’m so mad they failed me with a half percentage (0.5% doesn’t even equal 1 point of the exam!) but the teachers didn’t want to round it up to let me pass so I guess I’ll have to take the exam again in March. One week before the exam of my next course that starts on Monday: metabolism. We’ll see how it goes, I’ll fail both of them in the worst case scenario.

Whatever. Let’s not think about my failed exams. 😛 Yesterday after the exam, the weather was sunny and kinda warm, so I put on my new jacket and walked around in Uppsala with music in my ears. I took the opportunity to try out the “My Story” function on Instagram too! It was more fun than what i thought it would be, haha! I did of course snap some pictures with my phone too, I left the real camera at home because I have already photographed most of the places (like the botanical garden for example).

Today, laundry needs to be done and then I’ll spend some time with my brother who is in Uppsala as well because of a meeting. 🙂 It was so nice to sleep in this morning, I haven’t done that in a long time because I wanted to study as much as I could for the exam…

See you later!

Picture time

Vet inte riktigt vad jag ska skriva (ok, jag vet, men jag har inte tid att skriva nåt långt så att’e…) så här kommer några bilder från mobilen istället. 🙂

Don’t really know what to write (ok, I do, but I don’t have the time to write anything long, soooo) so here’s some pictures from my phone. 🙂

Review: Zoirak Sesame Oil Shampoo & Conditioner

img_4718_edit

Som en trogen läsare och “kommenterare” på Fokis blogg fick jag som tack en flaska schampo och balsam från hennes nystartade företag Zoirak (läs mer på Zoiraks hemsida här). Flaskorna kom till posten i november men det var först i december som jag kunde åka hem till Stockholm, hämta upp dem och prova. Och nu efter mer än en månad tänkte jag skriva mina tankar om dem.

Lite bakgrundsfakta om Zoirak: allting tillverkas i Thailand och ingenting innehåller sulfater, silikoner, parabener eller parfymer. Dessutom är de inte testade på djur heller och är miljövänliga – låter toppen! Som om det inte vore nog så jobbar Zoirak även med att hjälpa thailändska bönder. Företagets Sesame Oil Shampoo och Conditioner innehåller bl.a. sesamolja, olja från gurkmeja, vitamin E och extrakt från jasmin, vanilj och honung. Och eftersom jag inte är vegan så vet jag inte heller om honungsextrakt är okej för veganer eller inte – det får ni kolla upp själva.

Och lite bakgrundsfakta om mitt eget hår: jag har aldrig använt något schampo som är fritt från sulfater, silikoner eller parabener tidigare (så vitt jag vet), så jag visste inte hur mitt hår skulle reagera på produkterna. Jag har läst att det kan kännas torrt och frissigt, så lite nervös var jag. Mitt hår är långt och delvist blonderat (gjort i påskas, så snart ett år sedan, dock så har jag förstås tappat en del hår så det ser inte lika ljust ut som när den här bilden togs) och har en massa kluvna toppar just nu. Alla frisörer jag har gått till har alltid sagt att mitt hår är tjockt. Och jag kan lätt få mjäll om jag inte torkar med en hårtork efter jag har tvättat håret. Och nu känns det som att internet vet allting om mig, haha!

Första gången jag provade schampot så tyckte jag att den saffransgula färgen var så vacker (fast det är ju gurkmejan som ger färgen skulle jag tro) och att det luktade gott, inte för starkt. I och med extrakten från blommorna kanske det luktar något feminint, men jag tror att även killar skulle uppskatta produkten. Enligt rekommendationerna ska man tvätta med schampot två gånger – och jag skulle nästan säga att det är omöjligt att tvätta håret endast en gång. Första gången man har i schampot försvinner de små bubblorna som man är van vid och man undrar om det egentligen fungerar – mitt tips är att skölja bort det efter du har masserat in det så gott det går och sedan ta schampo på nytt. Skillnaden är märkbar och det blir mycket lättare att fördela schampot! Synd bara att min hjärna inte ville komma ihåg det och pumpade schampo ur flaskan som en tok – jag tror att jag har förlorat en hel del i spill innan hjärnan kom ihåg att ta lite, tvätta, skölj ur och tvätta igen. Mycket lättare! Dock så kändes håret väldigt trassligt efter schamponeringen.

Tur då att man fick balsamet också som reder ut allting! Balsamet har en tjock konsistens som påminner om en hårinpackning – inte så dumt tycker jag! Känns lite lyxigare än vanlig balsam när det är inte är så rinnigt. P.g.a. en miss så får man antingen skaka ur balsamet eller ha i lite vatten för att få ut det ur korken, men det var inga problem. Jag behövde bara en liten klick balsam och det räckte gott och väl för mitt hår. Bara att sätta upp med en hårklämma medan man tvättar resten av kroppen. När man sköljer ur det var det som att man aldrig upplevde trasslet från schampot.

Schampot och balsamet fungerar helt okej. Jag kan inte säga att jag tycker att mitt hår ser glansigare ut (det gjorde det innan också tyckte jag), men det kändes “lätt” efter första gången jag använde dem. Oljan i produkterna tynger inte ned håret alls, vilket är ett plus, och schampot och balsamet gör det de ska. Efter att ha använt dem i mer än en månad så finns det fortfarande kvar innehåll i flaskorna (250 ml vardera) och jag tror att balsamet kommer räcka länge till eftersom jag inte behövde så mycket till mitt hår. När jag borstade igenom håret efter att ha torkat det var det inte någon större skillnad, det var lika lätt som innan. Det enda negativa som jag upplevde är att min hårbotten blir fett liiiite tidigare än med de schampon jag har använt innan, men tidsmässigt kanske det bara handlar om en halv dag. Vilket är förståeligt med tanke på vad Zoiraks schampo innehåller (bara naturliga ämnen). EDIT: Min hårborste var förfärligt smutsig och efter att ha tvättat den i ett varmt bad med schampo så känns hårbotten bättre – det är alltså inte Zoiraks fel till min fetare hårbotten. Därför är det överstruket! Det fungerar fin-fint!

Jag skulle kunna tänka mig att köpa balsamet igen för att det luktade gott, en liten mängd behövdes och det kändes lyxigt när det var lite tjockare än vanlig balsam. Men priset svider när man har en studentplånbok, så jag är väldigt tacksam att jag fick produkterna gratis. Å andra sidan är priset inte så orimligt ändå. Ingredienserna är ofta ekologiska (om inte alla är det?), de är naturliga och företaget hjälper bönder i Thailand – billigare än så kan man nog inte gå och samtidigt hålla en god kvalitet.

Jag hoppas min (långa!) recension har hjälp någon där ute i cyberrymden som funderar på om de ska satsa på Zoiraks produkter! Ses snart igen!


As thanks for being a faithful reader and “commenter” on Swedish-Thai Foki’s blog, I got a bottle of shampoo and conditioner from her new start-up Zoirak (read more on Zoirak’s website here). The bottles arrived in the mail in November but it was in December when I could go back to Stockholm, pick them up and test them. And now, after more than a month, I thought I would share my thoughts about them.

A little background info about Zoirak: everything is made in Thailand and nothing contains sulfates, silicones, parabenes or perfumes. In addition, they’re not tested on animals and they’re environmental friendly – sounds great! As if that wasn’t enough, Zoirak also works with helping Thai farmers. The company’s Sesame Oil Shampoo and Conditioner contains e.g. sesame oil, turmeric oil, vitamine E and extract from jasmine, vanilla and honey. And since I’m not vegan, I can’t tell if honey extract is vegan approved or not – you’ll have to check that up for yourselves.

And a little background info about my own hair: I have never used any shampoo that have been free from sulfates, silicones or parabenes before (for what I know), so I didn’t really know what my hair would react to the products. I have read that it can feel dry and frizzy, so I was a little nervous. My hair is long and partly bleached (made last Easter, so almost a year ago, and I’ve lost a lot of hair since then so it’s not as light as when this picture was taken) and I have a lot of split ends at the moment. All the hairdresses I’ve been to have always said my hair is thick. And I may easily get dandruffs if I don’t dry my hair with a hairdryer after washing it. And now it feels like the internet knows everything about me, haha!

The first time I tried the shampoo I thought that the saffron yellow color was really beautiful (but I guess it’s the turmeric that gives the color) and that the smell was nice, not too strong. The flower extract might give a slightly feminine smell, but I think even guys would appreciate the product. According to instructions, one should wash the hair with the shampoo twice – and I would almost say that it’s impossible to wash the hair only once. The small air bubbles you’re so familiar with will disappear the first time you apply the shampoo and you start to wonder if it really works – my advice is to wash away what you’ve tried to massaged in and then apply shampoo again. The difference is big and it’s much easier to distribute the shampoo! Too bad my brain didn’t want to remember that and I pumped shampoo from the bottle like crazy – I think I’ve lost a lot of product before my brain started to remember to take a little shampoo, apply, wash away and apply again. Much easier! But my hair felt very tangled after shampooing.

Luckily for me, I also got the conditioner that untangles everything! The conditioner has a thicker texture and reminds me of a hair mask – not so bad in my opinion! Feels a bit more luxurious than normal conditioners when it’s not so runny. Because of a production miss, you have to either shake the conditioner out of the bottle or add a little water to make it come out from the cap, but that wasn’t a problem. I only needed a small amount of conditioner and it was more than enough for my hair. While washing the rest of my body, I only tied the hair up with a hair clip. When I washed the conditioner out it was as if the tangled feeling from the shampooing was never there.

The shampoo and the conditioner was ok. I can’t say that I think my hair looks more shiny than before (I think it was shiny then too) but it felt “light” after using them once. The oil in the products don’t weigh down my hair at all, which is positive, and the shampoo and conditioner does what they’re told to do. There’es still product left in the bottles fter using them for more than a month (250 ml in each bottle) and I think the conditioner will last for a long time since I didn’t have to use too much. When I brushed my hair after drying it, it wasn’t a big difference, it was as easy as before. The only negative thing I experienced is that my scalp gets greasy a liiiiittle earlier than usual compared to the other shampoos I’ve tried before, but if I have to estimate the time I’d say about half a day earlier. Which is understandable when you think about the ingredients in Zoirak’s shampoo (only natural ingredients). EDIT: My hairbrush was terribly dirty and after washing it in warm water and shampoo, my scalp already felt better – so it is not Zoirak’s fault for that problem. That’s why it’s crossed over! It works really good!

I can think of buying the conditioner again because of the nice smell, a small amount was necessary and it felt luxurious when it was thicker than ordinary condtioners. But the price is a bit on the heavy side when you have a student budget, so I’m very grateful for getting the products for free. But on the other hand, the price isn’t that unreasonable after all. The ingredients are often organic (if not all of them are?), they’re natural and the company help farmers in Thailand – getting it cheaper than that would probably not be possible while keeping a good quality.

I hope my (long!) review has helped someone out there in cyber space who are debating whether they should buy Zoirak’s products or not! See you soon!

Happy New Year!

Let’s leave 2016 behind us and make 2017 much better! I hope the world will be less chaotic and there’ll be more peace for everyone who desperately needs it.

Here’s some footage I took from the street I live on! The fireworks were huge this time and more than usual. I really like the video I filmed! ❤

Happy New Year! Thanks for reading my blog!

Merry Christmas!

God jul till er alla! Hoppas ni kan ha det trevligt med familj och vänner, både igår och idag. ^^

Merry Christmas and Happy Holidays to you all! I hope you can have a nice and fun time with family and friends. ^^

My Christmas gift to my brother’s girlfriend. The only proper drawing I’ve made this year I think? Anyways, she loved it.