Cells in blood smears

Cells I need to know how to identify by Tuesday. A good picture of most of them can be seen in this picture, in this picture and in this picture as well.

Erythrocyte (red blood cells)

 • No nucleus
 • They’re everywhere lol
 • About 7.5 mikrometers long

Neutrophil granulocyte

 • Segmented nucleus (2-5 lobuli)
 • Excentric nucleus
 • Coarse chromatin inside nucleus
 • Abundant cytoplasm
 • Clear and light granules
 • 10-15 mikrometers long
 • Example links: here and here

Eosinophilic granulocyte

 • Segmented nucleus (2 lobuli) which may “look like sunglasses” according to my notes
 • Excentric nucleus
 • Coarse chromatin inside nucleus
 • Abundant cytoplasm
 • Red granules, as if the cell has freckles
 • 13-15 mikrometers long
 • Example links: here

Basophilic granulocyte

 • Segmented nucleus (2 lobuli)
 • Excentric nucleus
 • Coarse chromatin inside nucleus
 • Abundant cytoplasm
 • Dark and quite large granules which may cover the nucleus
 • 10-15 mikrometers long
 • Example link: here and here

Lymphocyte

 • Round nucleus
 • Nucleus centrally placed in the cell
 • Dense chromatin
 • Sparse cytoplasm
 • Basophilic cytoplasm
 • No granules
 • 6-15 mikrometers (two different types of lymphocytes, that’s why the size differ so much)
 • Example links: here and here

Monocyte

 • Kidney shaped nucleus (mostly, sometimes oval or horse shoe shaped)
 • Excentric nucleus
 • Dense chromatin
 • Abundant cytoplasm
 • Basophilic cytoplasm (weakly)
 • No granules
 • 15-25 mikrometers long
 • Example links: here and here

Thrombocytes/platelets

 • No nucleus
 • No granules
 • 2-4 mikrometers
 • Super tiny and often form a large group together
 • Example link: here

Plasma cell

 • Round nucleus
 • No nucleoli
 • Excentric nucleus in the cell
 • Coarse to dense chromatin
 • Abundant cytoplasm
 • (Strongly) Basophilic cytoplasm with perinuclear clearing
 • No granules
 • 7-15 μm long
 • Example links: here and here

Megakaryocyte

 • Uneven, lobulated nucleus… looks like a blob
 • Excentric nucleus in the cell
 • Heterochromatic chromatin maybe?
 • Abundant cytoplasm
 • Basophilic cytoplasm or violet looking
 • 50-100 μm long
 • Example links: here and here

Cells of the erythropoesis

See a nice picture of them all by clicking on this link.

Erythroblast (or normoblast)

 • Big, round nucleus with a red-purple color
 • May have nucleoli
 • Nucleus centrally placed in the cell
 • Fine chromatin
 • Sparse cytoplasm
 • Basophilic cytoplasm with perinuclear clearing
 • No granules
 • 14-19 mikrometers long
 • Example link: here

Basophilic erythroblast

 • Round nucleus
 • Slightly excentric nucleus in the cell?
 • Heterochromatic chromatin
 • Sparse cytoplasm (but slightly more than a lymphocyte)
 • (Strongly) Basophilic cytoplasm
 • No granules
 • 12-15 μm long
 • Example links: here and here

Polychromatophilic erythroblast

 • Round nucleus
 • Nucleus centrally placed in the cell
 • Coarse chromatin
 • Slightly abundant cytoplasm – the nucleus takes up about 50% of the cytoplasm
 • Weakly basophilic cytoplasm
 • No granules
 • 10-13 μm long
 • Example links: here and here

Orthochromatophilic erythroblast

 • Round nucleus
 • Excentric nucleus in the cell (wants to get rid of the nucleus)
 • Condensed or dense chromatin
 • Sparse cytoplasm
 • Acidophilic cytoplasm (more red than blue)
 • No granules
 • 8-12 μm long

Cells of the myelopoesis

See a nice picture of them all by clicking on this link or by clicking on this link.

Myeloblast

 • Round or oval nucleus
 • Has nucleoli
 • Excentric nucleus in the cell
 • Fine chromatin
 • Sparse cytoplasm
 • Basophilic cytoplasm
 • No granules
 • 15-19 μm long
 • Example link: here and here

Promyelocyte

 • Round or oval nucleus
 • Has nucleoli
 • Excentric nucleus in the cell
 • Fine chromatin
 • Abundant cytoplasm
 • Basophilic cytoplasm
 • Azurophilic granules
 • 18-25 μm long
 • Example link: here

Myelocyte

 • Round or oval nucleus
 • No nucleoli
 • Excentric nucleus in the cell
 • Heterochromatic to coarse chromatin
 • Abundant cytoplasm
 • Color of cytoplasm can differ (depends on what type of granules it contains, it’s much more acidophilic if it contains eosinophilic granules)
 • Granules – neutrophilic, basophilic or eosinophilic
 • 14-20 μm long
 • Example link: here and here

Metamyelocyte

 • Kidney shaped nucleus
 • No nucleoli
 • Excentric nucleus in the cell
 • Coarse to dense chromatin
 • Abundant cytoplasm
 • Color of cytoplasm can differ (depends on what type of granules it contains)
 • Granules – neutrophilic, basophilic or eosinophilic
 • 14-18 μm long
 • Example links: here and here

Band cell

 • Long/elongated non-segmented nucleus, often with a C shape
 • No nucleoli
 • Excentric nucleus in the cell
 • Coarse chromatin
 • Abundant cytoplasm
 • Color of cytoplasm can differ (depends on what type of granules it contains)
 • Granules – neutrophilic, basophilic or eosinophilic
 • 10-15 μm long
 • Example links: here

Segmented granulocyte

 • Lobulated (multiple lobes) nucleus
 • No nucleoli
 • Excentric nucleus in the cell
 • Coarse to dense chromatin
 • Abundant cytoplasm
 • Color of cytoplasm can differ (depends on what type of granules it contains)
 • Granules – neutrophilic, basophilic or eosinophilic
 • 10-12 μm long
 • Example links: here, here and here

The Blackest Day

En instrumental-version av Lana Del Reys “The Blackest Day” passar min sinnesstämning just nu.

Pappa gick bort för snart två veckor sedan, men det känns fortfarande surrealistiskt. Det känns mest som att han fortfarande ligger på sjukhuset och ska bara bli bättre innan han kan få komma hem igen. Men så är det ju förstås inte, speciellt inte när det har satts ett datum för begravningen och man har letat efter en svart klänning att ha på sig.

Jag har liksom tappat lusten för att plugga. Jag vill helst bara vara hemma och umgås med familjen och bara strunta i att kämpa med att förstå saker. Att göra grupparbeten och lära mig att se skillnad på celler. Jag vill bara ta de lugnt ett tag, men det går ju inte när man pluggar och måste hänga med i kurserna för att inte halka efter.

Och rummet i det fina gula huset jag skrev om för en månad sedan visade sig inte bli mitt ändå. Hyresvärden drog sig ut och jag måste hitta någonstans nytt att flytta in på. Som tur var så hörde brorsans fästmö sig runt på jobbet och nu verkar det som att det löser sig trots allt. Jag skulle egentligen ha flyttat denna helg, och min nuvarande rumskompis ska flytta i slutet av april, så det är lite bråttom. Jag kan flytta in i slutet av maj hos det nya stället, och under tiden… funderar jag på att bo i ett korridorrum en månad. På korttidskontrakt, för dem är det inga som vill ha.

Fick dessutom tillbaka tentaresultatet för metabolism som jag skrev dagen innan pappa gick bort – det gick inte alls bra, haha, kanske inte så konstigt heller. Det var för mycket som pågick just då. Så nu hoppas jag att omtentan i juni kommer gå bättre.

Hur som helst. Jag vet inte hur mycket jag kommer skriva de kommande veckorna, humöret går lite upp och ned och just nu är det definitivt nere som ni märker. Just nu skriver jag mest för att slippa plugga (något som jag verkligen behöver göra egentligen) och kanske för att minnas tillbaka senare.

Men nu tror jag att jag måste fortsätta att jobba på med grupparbetet. Vi ska berätta om njurarna undern den här kursen som är den största för kandidatprogrammet – hela 16,5 hp. Det är alltså större än vårt examensarbete som vi kommer göra om ett år… så jag hoppas att tentan kommer gå bra så jag bara behöver skriva två omtentor i sommar.


Sorry I don’t feel like translating this…

Actinin Alpha 3 (ACTN3)

Under min förra kurs, “Medicinsk genetik”, fick vi i uppgift att skriva om en gen och vilka sjukdomar de kan ge upphov till. Detta skulle sedan publiceras på svenska Wikipedia eftersom universiteten ska dela med sig av sin kunskap till allmänheten. Jag fick genen ACTN3 att skriva om, men den ger ingen sjukdom om den är muterad! Jag tänkte dela med mig av texten här i bloggen eftersom dagen efter jag publicerade den på Wikipedia togs den bort eftersom den ansågs vara för svårbegriplig om man inte är så kunnig i biologi, genetik eller medicin. Och jag planerar inte att ändra texten så att den kan läggas upp, haha! Det har jag inte tid med. Men, som sagt, jag kan visa den här på bloggen istället. 🙂


Actinin Alpha 3 (ACTN3)

Genen Actinin Alpha 3 (ACTN3) ligger på position 66,546,841-66,563,329 (q13.2) på kromosom 11. ACTN3 kan hittas på forward strand. Genen har 21 exon och 3 transkript1 samt 60 ortologer och 16 paraloger.2 ACTN3 kodar för proteinet α-aktinin 3 som utgör en komponent i de Z-strimmor som finns i typ II skelettmuskulatur. Z-strimman binder samman myofibrillära aktinfilament. Proteinet α-aktinin 3 korsbinder aktinet vilket ger en explosiv muskelkontraktion.1,3

En vanlig variant, kallad rs1815739 eller R577X, i genen orsakas av ett basparutbyte som ger upphov till ett stoppkodon. Denna allel gör att, istället för att inkorporera aminosyran arginin på position 577 i proteinet, så avslutas translationen och proteinet blir förkortat och icke-funktionellt.4,5 SNPn rs1815739 har två alleler, C och T, varav den ena ger upphov till att den fungerande genen kan producera ett protein och den andra allelen ger upphov till det för tidiga stoppkodonet.6 I Europa bär 57 % på allelen C och 43 % på allelen T.6 Mutationen ger genvarianten R577X.4,7 Icke-funktionellt ACTN3 av denna anledning ger dock inte upphov till sjukdom och ungefär 18 % av världens befolkning bär på denna genvariant.1 Avsaknad av α-aktinin 3 brukar backas upp av det homologa proteinet α-aktinin 2. Actinin Alpha 2 (ACTN2), genen som kodar för proteinet α-aktinin 2, uttrycks i alla muskelceller och kan därför kompensera för den förlorade funktionen av α-aktinin 3 i typ II skelettmuskelceller.4

Genen ACTN3 och varianten R577X har visat sig vara intressanta att undersöka vid studier om elitidrottare och den allmänna befolkningen. Men även idrottsintresserade personer som utövar någon slags löpning utanför elittävlingar har visat intresse för att testa om de bär på genen R577X allelen. ACTN3 kodar för proteinet α-aktinin 3 som gör att muskler kontraherar explosivt och snabbt, vilket är till fördel för sprintlöpare, medan R577X, som är den icke-funktionella genvarianten, kan vara till fördel för att klara av lopp som kräver mer uthållighet än hastighet, t.ex. maratonlopp.7

För att ta reda på om en individ bär på genen eller på R577X allelen av ACTN3, kan exempelvis ett salivprov tas.4 Från salivprovet kan DNA extraheras för genotypning på ett laboratorium. För att bestämma om en gensekvens som innehåller R577X allelen kan man amplifiera gensekvensen med Polymerase Chain Reaction (PCR).4 Vid en PCR värms dubbelsträngat DNA upp så att det denaturerar och blir till enkelsträngat DNA som enzymet polymeras sedan bygger på med hjälp av korrekt designade primers. Denna process upprepas ett antal cykler tills man får den mängd kopior man behöver. Produkten man får ut av en PCR kan sedan analyseras genom att sekvensera det baspar som ger upphov till R577X allelen och bestämma genotypen med hjälp av kapillärelektrofores.4

En annan analysmetod är att färga in PCR-produkten med fluoroforer och sedan hybridisera den till ett låg-densitet DNA microarray baserad på allel-specifika probes.4 Sedan scannas denna DNA microarray och den ljusintensitet som emitteras från fluoroforerna tolkas av ett mjukvaruprogram i en dator.4 Programmet konverterar ljusintensiteten till genotyperna av varje variant.4

Referenser

1 http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgGene?hgg_gene=uc021qlz.4&hgg_prot=ENST00000513398.1&hgg_chrom=chr11&hgg_start=66546840&hgg_end=66563329&hgg_type=knownGene&db=hg38&hgsid=576825023_svQ0qXBASNdaCL0A1yTHiIbsDRrt University of California Santa Cruz Genome Browser, information senast uppdaterad 16.03.28, information hämtad 17.01.24

2 http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Gene/Summary?db=core;g=ENSG00000248746;r=11:66546395-66563329 Ensembl, “Gene: ACTN3”, information senast uppdaterad december 2016, information hämtad 17.01.24

3 http://omim.org/entry/102574 Online Mendelian Inheritance in Man® (OMIM®), ” ACTININ, ALPHA-3; ACTN3”, information senast uppdaterad 0.8.05.13, information hämtad 17.01.24

4 C. Fiuza-Luces et. al., ”Are ‘Endurance’ Alleles ‘Survival’ Alleles? Insights from the ACTN3 R577X Polymorphism”, 2011. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3048287/ Information hämtad 17.01.26

5 http://snpedia.com/index.php/Rs1815739 SNPedia, information senast uppdaterad 17.01.16, information hämtad 17.02.04

6 http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Gene/Variation_Gene/Table?db=core;g=ENSG00000248746;r=11:66546395-66563329 Ensembl, “Gene: ACTN3 – Variant Table”, information senast uppdaterad december 2016, information hämtad 17.02.02

7 N. Yang, D.G. MacArthur, et. al., ”ACTN3 Genotype Is Associated with Human Elite Athletic Performance”, 2003. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1180686/ Information hämtad 17.01.26

About today

Idag har varit en lugn dag, inga föreläsningar eller så. Har bara stannat hemma och fokuserat (försökt i alla fall, haha) på att fixa klart inför morgondagens gruppredovisning och plugga inför tentan nästa vecka. Mycket om hur maten spjälkas till de minsta beståndsdelarna för att sedan tas upp i tunntarmarna… Lite klurigt att ha koll på allt! Men det ska nog gå, hela nästa vecka är tom så att vi kan plugga – det är snällt av lärarna!

Just nu har jag satt på radion och slappnar av med att försöka filta ihop en katt. Det var en julklapp jag fick, och det är ju så kul att pyssla! Hoppas jag får den klar inom kort, den är inte så stor men nästa vecka ska ju ägnas åt plugg så… 😉


Today has been a calm day, no lectures or anything. I’ve just stayed at home and focused (well at least tried to, haha) on getting everything done for tomorrow’s group oral presentation and study for the exam next week. A lot of how the food gets to the smallest compartment and then absorbed in the small intestine… a bit tricky to learn everything! But I think I can do it, next week has a free schedule so we can study – that’s kind of the teachers!

I’m listening to the radio right now and relaxing by trying to needle felt a kitten. It was a Christmas gift I got, and it’s so much fun to craft! I hope I’ll finish it soon, it’s not very big but next week is for studying, so… 😉

Yes!!

Åh, en sån bra dag!! Alla mina problem och bekymmer bara försvann på mindre än ett dygn! Som jag skrev senast så har jag försökt hitta en ny bostad här i Uppsala och funderat på olika inneboenden i några månader men ingen har känts tillräckligt bra. Det har legat och gnagt om att jag snart måste hitta någonstans att bo igen. Igår fick jag dessutom veta att jag måste flytta ut senast i april – så jag kunde inte stanna kvar hel terminen! Om jag inte ville betala hela hyran själv, vilket jag inte ville. Lägenheten känns för stor för bara mig och jag skulle nog inte klara av hyran heller.

Men. Som om Fru Fortuna äntligen såg mig så hade jag världens tur och hittade ett rum att hyra på en gata jag tycker väldigt mycket om i centrala Uppsala! Jag skrev ett mejl och fick snabbt svar tillbaka – idag fick jag komma förbi och titta på det. Det var jättefint! Jag kände att jag skulle säkert trivas med mamman som hyr ut rummet och hennes små barn. Förhoppningsvis blir det inte alltför stökigt, men i så fall får jag stanna kvar i skolan och plugga där. Hon verkade jättetrevlig, och jag hade verkligen tur, för en (desperat?) kille ringde på dörren och frågade om han skulle få kunna bo där… utan att meddela i förväg om vem han är eller om han kan få titta på rummet. Dessutom letade hon efter kvinnliga inneboenden, så… han var nog desperat tror jag. Men jag hörde henne säga vid dörren att rummet redan var utlovat (till mig!).

Som om det inte var nog så verkar mitt problem med neurobiologitentan vara över, idag fick jag veta att jag har fått 0,25 poäng extra och kommit upp till den poäng som krävdes för att få godkänd! Det stod visserligen inte ordagrant “du är godkänd” i mejlet, men jag tolkar det så. Jag saknade trots allt 0,23 poäng för att bli godkänd..!

Och! Jag fick en rabattkupong till mataffären också! Den här dagen är det bästa som har hänt mig på LÄNGE i Uppsala! Kände att jag verkligen behövde det här, det har varit så jobbigt att tänka på allting så länge!


Oh, it’s been such a good day!! All my problems just disappeared in less than a day! Like I wrote in the last blog post, I’ve been trying to find a new place to live here in Uppsala and been thinking for a few month of different homes to be a flatmate at, but nothing felt really good. This problem has been in my mind, that I need to find something soon. Yesterday I was told that I need to move out before April – which ment that I couldn’t stay here the whole term after all! If I didn’t want to pay the whole rent on my own, but I didn’t want to do that. This student apartment feels too big for only me and I don’t think I could manage the whole rent on my own either.

But. As if Lady Luck finally saw me, I had the biggest luck and found a room to rent on a street I very much like in central Uppsala! I wrote an e-mail and got a reply quickly – I got to see the room today. It was really nice! I got the feeling that I would really like staying with this mother and her small children. Hopefully it won’t be too messy or loudly, but if that’s the case I can always stay in school a bit longer and study there. She seemed very lovely, and I was really lucky because a (desperate?) guy rang on the door bell and asked if he could live there… without telling her in advance about who he is or if he could see the room. Also, she had specifically written that she was only looking for female flatmates… I think he was desperate. But I heard her say at the door that the room was already promised to someone else (me!).

And as if that wasn’t enough, it seems that my problem with the neurobiology exam is over too. I got to know today that I got 0.25 points extra and the final sum that is necessary to pass the exam! It didn’t specifically say in the e-mail that *you’ve passed”, but I think I am. I did only need 0.23 points to pass after all..!

And! I recieved a discount coupon for the supermarket too! This day is the best thing that have happened me for a LONG time in Uppsala! I feel like I really needed this, it’s been so tiresome to think about all these problems for such a long time!

Wanted: a place to live

Efter jul fick jag reda på att jag måste hitta ett nytt boende eftersom huset jag bor i, och de runtom, är väldigt gamla och måste renoveras. Renoveringen har det tydligen talats om länge men ingenting har skett… förrän nu alltså. Jag kan stanna kvar här tills terminen tar slut i maj, men till höstterminen måste jag alltså bo någon annanstans. Det känns lite jobbigt även om jag har fått gott om tid på mig att leta efter nytt boende.

Min rumskompis var tydligen upprörd över det hela eftersom alla som bor i de här studentlägenheterna blir erbjudna studentkorridorer istället. Jag kan förstå hennes ilska… var ska man ställa alla sina saker liksom? Och har man köat länge för att få en lägenhet vill man ju behålla den liksom och inte flytta in i korridor igen. Däremot tycker jag att det var värre för småbarnsfamiljen som bor på våningen nedanför – de blev erbjudna ett korridorrum också! Så gör man inte, inte när man har småbarn liksom… Som tur var fick de ett annat boende som de kan flytta in till när de klagade.

Hur som helst. Jag ville mest klaga jag med över hur svårt det är att skaffa någonstans att bo i Uppsala, haha. Jag kan få ett korridorrum här i området, men 99 % av de annonser som läggs ut är det korttidskontrakt på… så då lär jag ju få flytta in i typ april och sedan ut igen när hösten kommer för då ska alla som har de här lägenheterna flytta in som de har blivit erbjudna. Vilket gör sökandet svårare än vad det borde vara mitt under en termin när söktrycket är lägre än vid terminsstarterna.

Så alternativen som kvarstår är att bli inneboende hos någon annan eller att flytta in i Flogstas korridorer – vilket jag absolut inte vill. Jag har aldrig hört något bra om Flogsta. Förutom nån etta som sa till studentkårens tidning att det var helt okej att bo där. I don’t believe him, haha.


After Christmas, I was told that I need to find somewhere else to live because this building I’m living in is very old and needs to be renovated. The talk about the renovation has been going on for quite some time now but nothing has happened… until now. I can stay here for the rest of the semester (it ends in May) but I need stay somewhere else when the fall/autumn semester starts. It feels a little bad even though I have a lot of time to look for a new place.

My roommate was apparently upset about it because everyone who lives in these student apartments are offered rooms in corridors instead. I can understand her… where should she put her things? And when you’ve been queueing for a long time to get an apartment, you don’t really wanna let it go and move into a corridor again. However, I think it was worse for the family downstairs with kids and all. They were offered a corridor room too! You don’t do that, not when kids are involved… Luckily, they got another place to stay at after they complained.

Anyyways. I mostly wanted to complain about how difficult it is to find somewhere to live here in Uppsala, haha. I can get a corridor room around these areas too, but 99% of the housing ads are short contracts (meaning I can stay for a unknown, limited time)… which means I could probably move in by April but have to get out again in fall when the people who lives in these apartments need to move in. This makes the searching much more difficult than it should be in the middle of a semester when the searching is lower than when the semester starts.

So the alternatives left for me is to become a flatmate with someone else or to move to the corridors ini Flogsta – which I defenitely don’t want to. I have never heard anything good about Flogsta. Except for some first year student who said to the Student Union’s paper that it was fine to livve there. I don’t believe him, haha.

It’s been quiet here

Halloj!

Det har varit full rulle sedan julen och jag har inte haft tid att sätta mig ned och skriva om vad som händer i mitt liv… förrän nu! Jag har ett par tankar som jag tänkte dela med mig av, men de får skrivas som egna blogginlägg och publiceras senare.

Kursen i “medicinsk genetik” (tänk typ bara allt om gener, genetiska sjukdomar och vem som ärver vad) tog slut igår och jag hoppas att den tentan gick bra… min förra tenta i neurobiologi blev jag underkänd med en halv procent!! Jag är så sur för att de underkände mig (en halv procent motsvarade ju inte ens 1 poäng på tentan!), men lärarna ville inte ge med sig så jag måste väl göra omtentan i mars. En vecka innan tentan för kursen som drar igång på måndag: metabolism. Vi får se hur det går, i värsta fall kommer jag kugga på bägge två.

Hur som helst. Nu glömmer vi mina misslyckade prov. 😛 Igår efter tentan var det ett soligt och ganska varmt väder, så jag tog på mig min nya jacka och promenerade runt i Uppsala med lurarna i öronen. Passade på att testa “My Story” funktionen på Instagram också! Det var roligare än vad jag trodde, haha! Tog såklart bilder med mobilen också, jag lämnade den riktiga kameran hemma för de flesta platser har jag redan fotograferat (t.ex. den botaniska trädgården).

Idag ska det tvättas en del och sedan ska jag passa på att vara med brorsan som också är i Uppsala idag p.g.a. ett möte. 🙂 Det var så skönt att kunna ta en sovmorgon i morse, har inte gjort det på länge eftersom jag ville plugga så mycket som möjligt inför tentan…

Vi hörs senare!

Hiya!

The time has flied by since christmas and I haven’t had the time to sit down and write about all the things that’s happened in my life… until now! I have a few thoughts I wanna share, but I’ll write blog posts for them seperately and publish them later.

The course about “medical genetics” (think about everything about genes, genetic diseases and who inherits what) ended yesterday and I hope the exam went well… I failed my last exam about neurobiology with 0.5%!! I’m so mad they failed me with a half percentage (0.5% doesn’t even equal 1 point of the exam!) but the teachers didn’t want to round it up to let me pass so I guess I’ll have to take the exam again in March. One week before the exam of my next course that starts on Monday: metabolism. We’ll see how it goes, I’ll fail both of them in the worst case scenario.

Whatever. Let’s not think about my failed exams. 😛 Yesterday after the exam, the weather was sunny and kinda warm, so I put on my new jacket and walked around in Uppsala with music in my ears. I took the opportunity to try out the “My Story” function on Instagram too! It was more fun than what i thought it would be, haha! I did of course snap some pictures with my phone too, I left the real camera at home because I have already photographed most of the places (like the botanical garden for example).

Today, laundry needs to be done and then I’ll spend some time with my brother who is in Uppsala as well because of a meeting. 🙂 It was so nice to sleep in this morning, I haven’t done that in a long time because I wanted to study as much as I could for the exam…

See you later!

Picture time

Vet inte riktigt vad jag ska skriva (ok, jag vet, men jag har inte tid att skriva nåt långt så att’e…) så här kommer några bilder från mobilen istället. 🙂

Don’t really know what to write (ok, I do, but I don’t have the time to write anything long, soooo) so here’s some pictures from my phone. 🙂