Easter 2017

Påsken började med pappas begravning på skärtorsdagen och jag tror inte jag tänker skriva om den… det var fint och så, men jobbigt förstås. Men han är liksom inte död för mig, även om jag vet att han är det i verkligheten. Och börjar tårarna komma så jag ska inte skriva mer om det, hehe. :’)

På långfredagen var det dags att flytta. Från mitt inneboende till ett korridorrum någon gata längre bort dom jag stannar i en månad. Jag hann hälsa på två andra som stannade där under påsken, Alicia och Tiffany (?), och de verkade jättetrevliga! Hoppas det kommer fungera bra i en månad nu. Jag åker till mitt rum senare idag. 🙂 Ser fram emot min nya kontorsstol och gardinerna mamma klippte ihop av påslakan (hon kunde inte stå emot hur billiga de var på IKEA, haha…).

Och på lördagen åkte jag, brorsan och hans fästmö in till Hotell Diplomat (kände mig orolig innan att jag inte skulle passa in på ett sånt ställe, men det var lugnt) för Afternoon Tea. Jättegott! Jag beställde in en kanna te som hette “Marco Polo” som smakade lite fruktigt. Det var inspirerat av hans resor och beskrivningen lät som en resebrochyr så jag var ju bara tvungen att ta den, haha! Brorsan tog hotellets egna blandning och den smakade starkt (!!) och luktade ännu starkare, haha! Tur att jag inte valde det, jag är inte så förtjust i te som smakar som att de har dragit i flera timmar.

Snittarna var goda (speciellt den med paprikafyllning!) och de påskinspirerade bakverken också. Men bäst var kanske de nygräddade sconesen, går ju inte att stå emot när man älskar bröd heller! Två stycken små scones fick man, plus små skålar med vaniljsmetana, drottningmarmelad och gräddig lemoncurd tror jag.

Efteråt gick vi vidare till Sephora där Sarah (brorsans fästmö) såg till att jag hamnade i en stol och att en makeup artist fixade till mig! Kändes kul men annorlunda eftersom jag typ aldrig har smink på mig. 😛 Sminkösen (säger man så på svenska eller handlar det bara om teaterfolk?) var supertrevlig och rolig att prata med, och hon var snäll som frågade mig innan om det var okej att sätta på nåt mer eller om jag skulle tycka att det skulle kännas konstigt. Det slutade med att vi gick därifrån med varsin kasse plus gratisprover eftersom Sarah var med i deras lojalitetsprogram hemma i USA.

Och sist men inte minst så stannade vi en stund i Kungsträdgården och fotade alla körsbärsträd förstås! Så rosa och fina! Vi hjälpte några turister att ta bild också. 😉

Och sedan dess har jag vara varit hemma och läst fyra artiklar till ett grupparbete. Jag skulle hitta fyra artiklar om hur man kan behandla högt blodtryck och njursjukdom. Jag hoppas jag kommer med något bra på torsdag då jag ska presentera en av dem.

Och just det! Jag sökte till att läsa en grundkurs i persiska nästa termin, känner lite för att lära mig baserna i alla fall. Kanske för att pappa gick bort, jag vet inte. Men i alla fall. 15 hp på halvfart som distanskurs fast det leds av Uppsala Universitet. 🙂

Easter began with dad’s funeral on Maundy Thursday and I don’t think I’ll write about it… it was beautiful and so, but though of course. But he’s not really dead to me, even though I know he is in reality. And now I can feel my tears welling up so I’ll stop here, hehe. :’)

On Good Friday, it was moving day for me. From my roommate’s student apartment to a dorm room a few streets away which I will stay at for a month. I did meet two other dorm room mates who stayed there for Easter, Alicia and Tiffany (?), and they seemed really nice! I hope it’ll all go well this month now. I’ll go to my room later today. 🙂 I really look forward to my new office chair and the curtains mom cut from bed sheets (she couldn’t resist the cheap IKEA price, haha…). 

And on the Saturday, I, my brother and his fiancée went to Hotel Diplomat (I was worried that I wouldn’t fit in such a fancy place, but it was ok) for some Afternoon Tea. It was lovely! I ordered a pot of tea called “Marco Polo” which tasted a little fruity. It was inspired by his travels and the description sounded like a travel guide so I just had to pick that one, haha! Big bro had the hotel’s own tea blend and it tastes strongly (!!) and smelled even stronger, haha! I’m glad I didn’t pick that one, I don’t really like tea that taste like they’ve been brewing for hours.

The small sandwiches were good (especially the one with bell pepper filling!) and the Easter inspired pastries/desserts too. But perhaps the freshly baked scones were the best, it’s impossible to not like them if you’re a bread lover just like me! Two scones per guest served with vanilla smetana, Queen’s marmalade (blueberries, raspberries and blackberries) and a creamy lemon curd I believe.

Afterwards, we went to Sephora where Sarah (my brother’s fiancée) made sure I was seated in a stool and that a makeup artist made me pretty! It was fun but different since I pretty much never wear makeup. 😛 The makeup artist was really friendly and fun to talk to, and she was very sweet to ask me if it was ok to add something on or if I would feel like it was too much. And the visit ended with us both leaving with a bag plus some free samples because Sarah is in their loyalty program in the states.

And finally we stopped at Kungsträdgården (“King’s Garden”) and snapped photos of all the cherry blossom trees! So pink and pretty! We also helped some tourists with taking pictures too. 😉

And since then I’ve just stayed at home and read four articles for a group work. I was supposed to find four articles on how to treat hypertension and renal determination. I hope I’ll come up with something good on Thursday, that’s when I’m supposed to present one of the articles.

Oh right! I applied to take a beginners class in Persian next term, I feel like I need to learn at least the basics. Maybe because dad passed away, I don’t know. Whatever. 15 credits on half speed and as a distance course even though it’s held by Uppsala University. 🙂

Bye, blue room

Hej då mitt blåa rum på Rackarberget, jag kommer sakna dig trots allt oväsen som hörs genom fönstret där den högtrafikerade bilvägen precis är utanför. Och gatulampan som lyser in genom de trasiga persiennerna. Hoppas nån annan trivs här när det är renoverat och klart…


Goodbye my blue room, I’ll miss you even if the noise from the heavily trafficked road just outside my window could be heard all day long. And the street lamp which lights up my room through the damaged window blinds. I hope someone else will like it here after the whole area is renovated…

Housing? Check. Summer research school? Check!

Asså, haha, skrev jag i vintras att jag skulle försöka skriva varje dag? Vi ser ju hur det har gått, haha… Men eftersom det har skett en del den senaste tiden så ska jag försöka skriva ihop en del. Och försöka skriva det samma dag som det händer också och inte “i lördags hände det här” som det ofta blir! Blir lättare att kika igenom arkivet då…

Men. Bostadsproblemet verkar ha löst sig! Brorsans fästmö frågade runt på sitt jobb och någon kände någon som kände någon annan som skulle hyra ut rum i Uppsala – dit flyttar jag i maj! Nu är det helt bestämt med kontrakt skrivna och så – inga “missförstånd” denna gång som med den förra hyresvärden. Men jag måste flytta ut nu i helgen och ett tag var jag orolig att jag måste flytta hem i en månad innan jag flyttar i maj till det nya inneboenden… jag har inte särskilt många bra minnen av den första tiden när jag pendlade till Uppsala, och dessutom såg jag att jag börjar kl 8 nästan varje dag efter påsk (vilket skulle betyda att jag måste vakna kvart i fem för att hinna i tid – och hoppas på att tågen fungerar). Men! Som tur är har jag lyckats få ett korridorrum på korttidskontrakt (hämtade ut nycklarna idag!) i samma område som jag bor nu. Bara nån gata bort. Och eftersom det är ett korttidskontrakt går det bra att jag stannar i bara en månad tills jag flyttar i maj igen. 😀 OCH så behåller man sina ködagar hos Uppsala Bostadsförmedling – bra va!

Jag fick också veta ikväll att jag lyckades bli antagen på sommarforskningsskolan! Ser verkligen fram emot det, det kommer bli kul. Jag ska få arbeta med hur Alzheimers och diabetes typ II kan kopplas ihop – intressant! Min handledare är jättebra (tror jag, har fått ett bra intryck av henne tidigare i alla fall).

Så där, nu måste jag nog runda av och släcka ljudet för att sova. Ska försöka skriva mer imorrn, bland annat om attentatet i Stockholm. Åh, vad konstigt det kändes att gå där två dygn efteråt! Mitt kära Stockholm!


Haha, did I write last winter that I’d try to write a little everyday? Well, we have all seen how that’s been going, haha… But since a lot has happened lately, I’ll try to write at least something. And I’ll try to write stuff at the same day that they happen and not like ” this happened last Saturday” like I often do! It makes it easier to go through the archive then…

Anyway. The housing problem seems to have been solved! Big bro’s fiancée asked around at her workplace and apparently someone knew someone who knew some other person who was going to rent a room in Uppsala – so I’m moving there in May! Now it’s all done with contracts written and signed so – no “misunderstandings” this time like with the last renter. But I have to move this weekend and for a while, I was worried I had to move back home to Stockholm for one month before I go to this new room in May… I don’t really have lots of good memories from when I took the commuter train to Uppsala each morning, and I also saw that I pretty much start at 8 every morning after Easter (which would mean that I’d have to wake up at 4:45 AM – and hoping for the trains to go on time). But! Luckily, I managed to get a dorm room to stay at for a short term contract (I got the keys today!), in the same area that I live in at the moment. Just a few streets away. And sinice it’s a short term contract, it’s ok to just stay for one month until I move in May. 😀 AND I get to keep my queue days at the housing agency – isn’t that great!

I also got to know this everning that I’m in the summer research school! I really look forward to it, it’ll be fun. I’ll get to work with how Alzheimer’s and diabetes type II can be linked – interesting! My supervisor is really good (I hope, at least I’ve gotten a good impression of her when I’ve seen her earlier).

Ok, I better stop now and turn off the lights and go to sleep. I’ll try to write more tomorrow, about the terror attack in Stockholm among other things. Oh, how weird it felt to walk there two days afterwards! My dearest Stockholm!

Cells in blood smears

Cells I need to know how to identify by Tuesday. A good picture of most of them can be seen in this picture, in this picture and in this picture as well.

Erythrocyte (red blood cells)

 • No nucleus
 • They’re everywhere lol
 • About 7.5 mikrometers long

Neutrophil granulocyte

 • Segmented nucleus (2-5 lobuli)
 • Excentric nucleus
 • Coarse chromatin inside nucleus
 • Abundant cytoplasm
 • Clear and light granules
 • 10-15 mikrometers long
 • Example links: here and here

Eosinophilic granulocyte

 • Segmented nucleus (2 lobuli) which may “look like sunglasses” according to my notes
 • Excentric nucleus
 • Coarse chromatin inside nucleus
 • Abundant cytoplasm
 • Red granules, as if the cell has freckles
 • 13-15 mikrometers long
 • Example links: here

Basophilic granulocyte

 • Segmented nucleus (2 lobuli)
 • Excentric nucleus
 • Coarse chromatin inside nucleus
 • Abundant cytoplasm
 • Dark and quite large granules which may cover the nucleus
 • 10-15 mikrometers long
 • Example link: here and here

Lymphocyte

 • Round nucleus
 • Nucleus centrally placed in the cell
 • Dense chromatin
 • Sparse cytoplasm
 • Basophilic cytoplasm
 • No granules
 • 6-15 mikrometers (two different types of lymphocytes, that’s why the size differ so much)
 • Example links: here and here

Monocyte

 • Kidney shaped nucleus (mostly, sometimes oval or horse shoe shaped)
 • Excentric nucleus
 • Dense chromatin
 • Abundant cytoplasm
 • Basophilic cytoplasm (weakly)
 • No granules
 • 15-25 mikrometers long
 • Example links: here and here

Thrombocytes/platelets

 • No nucleus
 • No granules
 • 2-4 mikrometers
 • Super tiny and often form a large group together
 • Example link: here

Plasma cell

 • Round nucleus
 • No nucleoli
 • Excentric nucleus in the cell
 • Coarse to dense chromatin
 • Abundant cytoplasm
 • (Strongly) Basophilic cytoplasm with perinuclear clearing
 • No granules
 • 7-15 μm long
 • Example links: here and here

Megakaryocyte

 • Uneven, lobulated nucleus… looks like a blob
 • Excentric nucleus in the cell
 • Heterochromatic chromatin maybe?
 • Abundant cytoplasm
 • Basophilic cytoplasm or violet looking
 • 50-100 μm long
 • Example links: here and here

Cells of the erythropoesis

See a nice picture of them all by clicking on this link.

Erythroblast (or normoblast)

 • Big, round nucleus with a red-purple color
 • May have nucleoli
 • Nucleus centrally placed in the cell
 • Fine chromatin
 • Sparse cytoplasm
 • Basophilic cytoplasm with perinuclear clearing
 • No granules
 • 14-19 mikrometers long
 • Example link: here

Basophilic erythroblast

 • Round nucleus
 • Slightly excentric nucleus in the cell?
 • Heterochromatic chromatin
 • Sparse cytoplasm (but slightly more than a lymphocyte)
 • (Strongly) Basophilic cytoplasm
 • No granules
 • 12-15 μm long
 • Example links: here and here

Polychromatophilic erythroblast

 • Round nucleus
 • Nucleus centrally placed in the cell
 • Coarse chromatin
 • Slightly abundant cytoplasm – the nucleus takes up about 50% of the cytoplasm
 • Weakly basophilic cytoplasm
 • No granules
 • 10-13 μm long
 • Example links: here and here

Orthochromatophilic erythroblast

 • Round nucleus
 • Excentric nucleus in the cell (wants to get rid of the nucleus)
 • Condensed or dense chromatin
 • Sparse cytoplasm
 • Acidophilic cytoplasm (more red than blue)
 • No granules
 • 8-12 μm long

Cells of the myelopoesis

See a nice picture of them all by clicking on this link or by clicking on this link.

Myeloblast

 • Round or oval nucleus
 • Has nucleoli
 • Excentric nucleus in the cell
 • Fine chromatin
 • Sparse cytoplasm
 • Basophilic cytoplasm
 • No granules
 • 15-19 μm long
 • Example link: here and here

Promyelocyte

 • Round or oval nucleus
 • Has nucleoli
 • Excentric nucleus in the cell
 • Fine chromatin
 • Abundant cytoplasm
 • Basophilic cytoplasm
 • Azurophilic granules
 • 18-25 μm long
 • Example link: here

Myelocyte

 • Round or oval nucleus
 • No nucleoli
 • Excentric nucleus in the cell
 • Heterochromatic to coarse chromatin
 • Abundant cytoplasm
 • Color of cytoplasm can differ (depends on what type of granules it contains, it’s much more acidophilic if it contains eosinophilic granules)
 • Granules – neutrophilic, basophilic or eosinophilic
 • 14-20 μm long
 • Example link: here and here

Metamyelocyte

 • Kidney shaped nucleus
 • No nucleoli
 • Excentric nucleus in the cell
 • Coarse to dense chromatin
 • Abundant cytoplasm
 • Color of cytoplasm can differ (depends on what type of granules it contains)
 • Granules – neutrophilic, basophilic or eosinophilic
 • 14-18 μm long
 • Example links: here and here

Band cell

 • Long/elongated non-segmented nucleus, often with a C shape
 • No nucleoli
 • Excentric nucleus in the cell
 • Coarse chromatin
 • Abundant cytoplasm
 • Color of cytoplasm can differ (depends on what type of granules it contains)
 • Granules – neutrophilic, basophilic or eosinophilic
 • 10-15 μm long
 • Example links: here

Segmented granulocyte

 • Lobulated (multiple lobes) nucleus
 • No nucleoli
 • Excentric nucleus in the cell
 • Coarse to dense chromatin
 • Abundant cytoplasm
 • Color of cytoplasm can differ (depends on what type of granules it contains)
 • Granules – neutrophilic, basophilic or eosinophilic
 • 10-12 μm long
 • Example links: here, here and here

The Blackest Day

En instrumental-version av Lana Del Reys “The Blackest Day” passar min sinnesstämning just nu.

Pappa gick bort för snart två veckor sedan, men det känns fortfarande surrealistiskt. Det känns mest som att han fortfarande ligger på sjukhuset och ska bara bli bättre innan han kan få komma hem igen. Men så är det ju förstås inte, speciellt inte när det har satts ett datum för begravningen och man har letat efter en svart klänning att ha på sig.

Jag har liksom tappat lusten för att plugga. Jag vill helst bara vara hemma och umgås med familjen och bara strunta i att kämpa med att förstå saker. Att göra grupparbeten och lära mig att se skillnad på celler. Jag vill bara ta de lugnt ett tag, men det går ju inte när man pluggar och måste hänga med i kurserna för att inte halka efter.

Och rummet i det fina gula huset jag skrev om för en månad sedan visade sig inte bli mitt ändå. Hyresvärden drog sig ut och jag måste hitta någonstans nytt att flytta in på. Som tur var så hörde brorsans fästmö sig runt på jobbet och nu verkar det som att det löser sig trots allt. Jag skulle egentligen ha flyttat denna helg, och min nuvarande rumskompis ska flytta i slutet av april, så det är lite bråttom. Jag kan flytta in i slutet av maj hos det nya stället, och under tiden… funderar jag på att bo i ett korridorrum en månad. På korttidskontrakt, för dem är det inga som vill ha.

Fick dessutom tillbaka tentaresultatet för metabolism som jag skrev dagen innan pappa gick bort – det gick inte alls bra, haha, kanske inte så konstigt heller. Det var för mycket som pågick just då. Så nu hoppas jag att omtentan i juni kommer gå bättre.

Hur som helst. Jag vet inte hur mycket jag kommer skriva de kommande veckorna, humöret går lite upp och ned och just nu är det definitivt nere som ni märker. Just nu skriver jag mest för att slippa plugga (något som jag verkligen behöver göra egentligen) och kanske för att minnas tillbaka senare.

Men nu tror jag att jag måste fortsätta att jobba på med grupparbetet. Vi ska berätta om njurarna undern den här kursen som är den största för kandidatprogrammet – hela 16,5 hp. Det är alltså större än vårt examensarbete som vi kommer göra om ett år… så jag hoppas att tentan kommer gå bra så jag bara behöver skriva två omtentor i sommar.


Sorry I don’t feel like translating this…

Actinin Alpha 3 (ACTN3)

Under min förra kurs, “Medicinsk genetik”, fick vi i uppgift att skriva om en gen och vilka sjukdomar de kan ge upphov till. Detta skulle sedan publiceras på svenska Wikipedia eftersom universiteten ska dela med sig av sin kunskap till allmänheten. Jag fick genen ACTN3 att skriva om, men den ger ingen sjukdom om den är muterad! Jag tänkte dela med mig av texten här i bloggen eftersom dagen efter jag publicerade den på Wikipedia togs den bort eftersom den ansågs vara för svårbegriplig om man inte är så kunnig i biologi, genetik eller medicin. Och jag planerar inte att ändra texten så att den kan läggas upp, haha! Det har jag inte tid med. Men, som sagt, jag kan visa den här på bloggen istället. 🙂


Actinin Alpha 3 (ACTN3)

Genen Actinin Alpha 3 (ACTN3) ligger på position 66,546,841-66,563,329 (q13.2) på kromosom 11. ACTN3 kan hittas på forward strand. Genen har 21 exon och 3 transkript1 samt 60 ortologer och 16 paraloger.2 ACTN3 kodar för proteinet α-aktinin 3 som utgör en komponent i de Z-strimmor som finns i typ II skelettmuskulatur. Z-strimman binder samman myofibrillära aktinfilament. Proteinet α-aktinin 3 korsbinder aktinet vilket ger en explosiv muskelkontraktion.1,3

En vanlig variant, kallad rs1815739 eller R577X, i genen orsakas av ett basparutbyte som ger upphov till ett stoppkodon. Denna allel gör att, istället för att inkorporera aminosyran arginin på position 577 i proteinet, så avslutas translationen och proteinet blir förkortat och icke-funktionellt.4,5 SNPn rs1815739 har två alleler, C och T, varav den ena ger upphov till att den fungerande genen kan producera ett protein och den andra allelen ger upphov till det för tidiga stoppkodonet.6 I Europa bär 57 % på allelen C och 43 % på allelen T.6 Mutationen ger genvarianten R577X.4,7 Icke-funktionellt ACTN3 av denna anledning ger dock inte upphov till sjukdom och ungefär 18 % av världens befolkning bär på denna genvariant.1 Avsaknad av α-aktinin 3 brukar backas upp av det homologa proteinet α-aktinin 2. Actinin Alpha 2 (ACTN2), genen som kodar för proteinet α-aktinin 2, uttrycks i alla muskelceller och kan därför kompensera för den förlorade funktionen av α-aktinin 3 i typ II skelettmuskelceller.4

Genen ACTN3 och varianten R577X har visat sig vara intressanta att undersöka vid studier om elitidrottare och den allmänna befolkningen. Men även idrottsintresserade personer som utövar någon slags löpning utanför elittävlingar har visat intresse för att testa om de bär på genen R577X allelen. ACTN3 kodar för proteinet α-aktinin 3 som gör att muskler kontraherar explosivt och snabbt, vilket är till fördel för sprintlöpare, medan R577X, som är den icke-funktionella genvarianten, kan vara till fördel för att klara av lopp som kräver mer uthållighet än hastighet, t.ex. maratonlopp.7

För att ta reda på om en individ bär på genen eller på R577X allelen av ACTN3, kan exempelvis ett salivprov tas.4 Från salivprovet kan DNA extraheras för genotypning på ett laboratorium. För att bestämma om en gensekvens som innehåller R577X allelen kan man amplifiera gensekvensen med Polymerase Chain Reaction (PCR).4 Vid en PCR värms dubbelsträngat DNA upp så att det denaturerar och blir till enkelsträngat DNA som enzymet polymeras sedan bygger på med hjälp av korrekt designade primers. Denna process upprepas ett antal cykler tills man får den mängd kopior man behöver. Produkten man får ut av en PCR kan sedan analyseras genom att sekvensera det baspar som ger upphov till R577X allelen och bestämma genotypen med hjälp av kapillärelektrofores.4

En annan analysmetod är att färga in PCR-produkten med fluoroforer och sedan hybridisera den till ett låg-densitet DNA microarray baserad på allel-specifika probes.4 Sedan scannas denna DNA microarray och den ljusintensitet som emitteras från fluoroforerna tolkas av ett mjukvaruprogram i en dator.4 Programmet konverterar ljusintensiteten till genotyperna av varje variant.4

Referenser

1 http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgGene?hgg_gene=uc021qlz.4&hgg_prot=ENST00000513398.1&hgg_chrom=chr11&hgg_start=66546840&hgg_end=66563329&hgg_type=knownGene&db=hg38&hgsid=576825023_svQ0qXBASNdaCL0A1yTHiIbsDRrt University of California Santa Cruz Genome Browser, information senast uppdaterad 16.03.28, information hämtad 17.01.24

2 http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Gene/Summary?db=core;g=ENSG00000248746;r=11:66546395-66563329 Ensembl, “Gene: ACTN3”, information senast uppdaterad december 2016, information hämtad 17.01.24

3 http://omim.org/entry/102574 Online Mendelian Inheritance in Man® (OMIM®), ” ACTININ, ALPHA-3; ACTN3”, information senast uppdaterad 0.8.05.13, information hämtad 17.01.24

4 C. Fiuza-Luces et. al., ”Are ‘Endurance’ Alleles ‘Survival’ Alleles? Insights from the ACTN3 R577X Polymorphism”, 2011. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3048287/ Information hämtad 17.01.26

5 http://snpedia.com/index.php/Rs1815739 SNPedia, information senast uppdaterad 17.01.16, information hämtad 17.02.04

6 http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Gene/Variation_Gene/Table?db=core;g=ENSG00000248746;r=11:66546395-66563329 Ensembl, “Gene: ACTN3 – Variant Table”, information senast uppdaterad december 2016, information hämtad 17.02.02

7 N. Yang, D.G. MacArthur, et. al., ”ACTN3 Genotype Is Associated with Human Elite Athletic Performance”, 2003. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1180686/ Information hämtad 17.01.26

About today

Idag har varit en lugn dag, inga föreläsningar eller så. Har bara stannat hemma och fokuserat (försökt i alla fall, haha) på att fixa klart inför morgondagens gruppredovisning och plugga inför tentan nästa vecka. Mycket om hur maten spjälkas till de minsta beståndsdelarna för att sedan tas upp i tunntarmarna… Lite klurigt att ha koll på allt! Men det ska nog gå, hela nästa vecka är tom så att vi kan plugga – det är snällt av lärarna!

Just nu har jag satt på radion och slappnar av med att försöka filta ihop en katt. Det var en julklapp jag fick, och det är ju så kul att pyssla! Hoppas jag får den klar inom kort, den är inte så stor men nästa vecka ska ju ägnas åt plugg så… 😉


Today has been a calm day, no lectures or anything. I’ve just stayed at home and focused (well at least tried to, haha) on getting everything done for tomorrow’s group oral presentation and study for the exam next week. A lot of how the food gets to the smallest compartment and then absorbed in the small intestine… a bit tricky to learn everything! But I think I can do it, next week has a free schedule so we can study – that’s kind of the teachers!

I’m listening to the radio right now and relaxing by trying to needle felt a kitten. It was a Christmas gift I got, and it’s so much fun to craft! I hope I’ll finish it soon, it’s not very big but next week is for studying, so… 😉

Yes!!

Åh, en sån bra dag!! Alla mina problem och bekymmer bara försvann på mindre än ett dygn! Som jag skrev senast så har jag försökt hitta en ny bostad här i Uppsala och funderat på olika inneboenden i några månader men ingen har känts tillräckligt bra. Det har legat och gnagt om att jag snart måste hitta någonstans att bo igen. Igår fick jag dessutom veta att jag måste flytta ut senast i april – så jag kunde inte stanna kvar hel terminen! Om jag inte ville betala hela hyran själv, vilket jag inte ville. Lägenheten känns för stor för bara mig och jag skulle nog inte klara av hyran heller.

Men. Som om Fru Fortuna äntligen såg mig så hade jag världens tur och hittade ett rum att hyra på en gata jag tycker väldigt mycket om i centrala Uppsala! Jag skrev ett mejl och fick snabbt svar tillbaka – idag fick jag komma förbi och titta på det. Det var jättefint! Jag kände att jag skulle säkert trivas med mamman som hyr ut rummet och hennes små barn. Förhoppningsvis blir det inte alltför stökigt, men i så fall får jag stanna kvar i skolan och plugga där. Hon verkade jättetrevlig, och jag hade verkligen tur, för en (desperat?) kille ringde på dörren och frågade om han skulle få kunna bo där… utan att meddela i förväg om vem han är eller om han kan få titta på rummet. Dessutom letade hon efter kvinnliga inneboenden, så… han var nog desperat tror jag. Men jag hörde henne säga vid dörren att rummet redan var utlovat (till mig!).

Som om det inte var nog så verkar mitt problem med neurobiologitentan vara över, idag fick jag veta att jag har fått 0,25 poäng extra och kommit upp till den poäng som krävdes för att få godkänd! Det stod visserligen inte ordagrant “du är godkänd” i mejlet, men jag tolkar det så. Jag saknade trots allt 0,23 poäng för att bli godkänd..!

Och! Jag fick en rabattkupong till mataffären också! Den här dagen är det bästa som har hänt mig på LÄNGE i Uppsala! Kände att jag verkligen behövde det här, det har varit så jobbigt att tänka på allting så länge!


Oh, it’s been such a good day!! All my problems just disappeared in less than a day! Like I wrote in the last blog post, I’ve been trying to find a new place to live here in Uppsala and been thinking for a few month of different homes to be a flatmate at, but nothing felt really good. This problem has been in my mind, that I need to find something soon. Yesterday I was told that I need to move out before April – which ment that I couldn’t stay here the whole term after all! If I didn’t want to pay the whole rent on my own, but I didn’t want to do that. This student apartment feels too big for only me and I don’t think I could manage the whole rent on my own either.

But. As if Lady Luck finally saw me, I had the biggest luck and found a room to rent on a street I very much like in central Uppsala! I wrote an e-mail and got a reply quickly – I got to see the room today. It was really nice! I got the feeling that I would really like staying with this mother and her small children. Hopefully it won’t be too messy or loudly, but if that’s the case I can always stay in school a bit longer and study there. She seemed very lovely, and I was really lucky because a (desperate?) guy rang on the door bell and asked if he could live there… without telling her in advance about who he is or if he could see the room. Also, she had specifically written that she was only looking for female flatmates… I think he was desperate. But I heard her say at the door that the room was already promised to someone else (me!).

And as if that wasn’t enough, it seems that my problem with the neurobiology exam is over too. I got to know today that I got 0.25 points extra and the final sum that is necessary to pass the exam! It didn’t specifically say in the e-mail that *you’ve passed”, but I think I am. I did only need 0.23 points to pass after all..!

And! I recieved a discount coupon for the supermarket too! This day is the best thing that have happened me for a LONG time in Uppsala! I feel like I really needed this, it’s been so tiresome to think about all these problems for such a long time!

Wanted: a place to live

Efter jul fick jag reda på att jag måste hitta ett nytt boende eftersom huset jag bor i, och de runtom, är väldigt gamla och måste renoveras. Renoveringen har det tydligen talats om länge men ingenting har skett… förrän nu alltså. Jag kan stanna kvar här tills terminen tar slut i maj, men till höstterminen måste jag alltså bo någon annanstans. Det känns lite jobbigt även om jag har fått gott om tid på mig att leta efter nytt boende.

Min rumskompis var tydligen upprörd över det hela eftersom alla som bor i de här studentlägenheterna blir erbjudna studentkorridorer istället. Jag kan förstå hennes ilska… var ska man ställa alla sina saker liksom? Och har man köat länge för att få en lägenhet vill man ju behålla den liksom och inte flytta in i korridor igen. Däremot tycker jag att det var värre för småbarnsfamiljen som bor på våningen nedanför – de blev erbjudna ett korridorrum också! Så gör man inte, inte när man har småbarn liksom… Som tur var fick de ett annat boende som de kan flytta in till när de klagade.

Hur som helst. Jag ville mest klaga jag med över hur svårt det är att skaffa någonstans att bo i Uppsala, haha. Jag kan få ett korridorrum här i området, men 99 % av de annonser som läggs ut är det korttidskontrakt på… så då lär jag ju få flytta in i typ april och sedan ut igen när hösten kommer för då ska alla som har de här lägenheterna flytta in som de har blivit erbjudna. Vilket gör sökandet svårare än vad det borde vara mitt under en termin när söktrycket är lägre än vid terminsstarterna.

Så alternativen som kvarstår är att bli inneboende hos någon annan eller att flytta in i Flogstas korridorer – vilket jag absolut inte vill. Jag har aldrig hört något bra om Flogsta. Förutom nån etta som sa till studentkårens tidning att det var helt okej att bo där. I don’t believe him, haha.


After Christmas, I was told that I need to find somewhere else to live because this building I’m living in is very old and needs to be renovated. The talk about the renovation has been going on for quite some time now but nothing has happened… until now. I can stay here for the rest of the semester (it ends in May) but I need stay somewhere else when the fall/autumn semester starts. It feels a little bad even though I have a lot of time to look for a new place.

My roommate was apparently upset about it because everyone who lives in these student apartments are offered rooms in corridors instead. I can understand her… where should she put her things? And when you’ve been queueing for a long time to get an apartment, you don’t really wanna let it go and move into a corridor again. However, I think it was worse for the family downstairs with kids and all. They were offered a corridor room too! You don’t do that, not when kids are involved… Luckily, they got another place to stay at after they complained.

Anyyways. I mostly wanted to complain about how difficult it is to find somewhere to live here in Uppsala, haha. I can get a corridor room around these areas too, but 99% of the housing ads are short contracts (meaning I can stay for a unknown, limited time)… which means I could probably move in by April but have to get out again in fall when the people who lives in these apartments need to move in. This makes the searching much more difficult than it should be in the middle of a semester when the searching is lower than when the semester starts.

So the alternatives left for me is to become a flatmate with someone else or to move to the corridors ini Flogsta – which I defenitely don’t want to. I have never heard anything good about Flogsta. Except for some first year student who said to the Student Union’s paper that it was fine to livve there. I don’t believe him, haha.