My birthday 2017

Så min födelsedag började med en dugga om ett flertal histologiska preparat man skulle kunna identifiera utan att få veta vilken del i kroppen man tittar i. Man fick 10 bilder (av kanske 50-70 från listan) och hade man 4 fel skulle man bli underkänd. Jag gick dit och skrev så gott jag kunde men ju längre tiden gick desto mer nervös och ängslig blev jag. Och så tänkte jag på vykortet jag fick med posten på morgonen – allas namns finns däri förutom pappas. Och då blev jag ledsen, att jag bara fick 21 födelsedagar med honom (20 eftersom jag inte var hemma förra året, mamma kom hit och överraskade mig). Så jag ringde mamma och hon hörde att jag var ledsen och körde hit efter jobbet. Jag ville egentligen inte att någon skulle komma för jag tänkte plugga för tentan veckan därpå, men jag var så ledsen så det skulle inte gå att koncentrera mig den dagen ändå. Mamma och Sarah kom, hade med sig ballonger, gula girlanger, tårta, blommor och presenter. Och sakta så blev dagen bättre. ♥ Vi gick och åt middag på Koh Phangan bakom universitetshuset – jag har bara sett den utifrån men det såg ännu bättre ut inuti! Jag kan absolut rekommendera den, maten var jättegod (deras kokos milkshake också ♥) och inredningen spännande. Det skulle kännas som att man var på en Thailändsk strand på riktigt med blinkande lampor, reggae musik (inte Thailändsk haha?) och mysiga bord. Och, det jag tyckte var mest spännande, musiken avbröts… för fejk åska!! SÅ kul, haha! Det kom åskmuller genom högtalarna istället, haha. Definitivt ett roligt ställe att gå till med vänner.

Tårtan var liten, jättegod och mäktig, och vi var så mätta efter middagen så de fick ta med sig en bit hem. Till present fick jag (!!) en Nintendo Switch!!!!! MED (bl.a.) ZELDA SPELET SOM JAG FANGIRLADE OM TIDIGARE HÄR I BLOGGEN!! Jag har tyvärr inte hunnit spela det än (tenta + omtenta + SOFOSKO + åker hem på helgerna + snart dags för nästa omtenta), men jag ska definitivt göra det så fort jag har tid över!

Men min födelsedag kanske började dåligt men den slutade underbart. Är så glad att de kom, ballongerna har knappt något helium kvar i sig men de ligger här på golvet bredvid mig, haha. Och jag klarade av duggan som tur var, hade inte orkat med ett till “bakslag” i plugget.


So my birthday begun with a mini exam on several histological samples that we were supposed to identify without knowing which part of the body we’re looking at. You got 10 pictures (of maybe 50-70 from the list) and if you got 4 of them wrong, you failed. I went there and wrote down my best answers, but the longer the time passed afterwards, the more nervous and anxious I became. And I started thinking of the post card I got that morning – everyone’s names were written inside except for dad’s. And then I got sad, I only got to spend 21 birthdays with him (or 20 because I wasn’t home last year, mom came and surprised me). So I called mom and she noticed that I was sad and drove to here after work. I really didn’t want anyone to come because I was planning on studying for the exam on the week after, but I was so sad and wouldn’t be able to concentrate that day anyway. Mom and Sarah came and had brought balloons, yellow paper garlands, cake, flowers and gifts. And the day slowly got better. ♥ We went for dinner at Koh Phangan behind the university hall – I had only seen it from outside but it looked even better inside! I definitely recommend it, the food was great (and so was their coconut milkshake ♥) and the interior was exciting. The idea was that it would feel like sitting on a beach in Thailand with colorful stringlights, reggae music (not Thai haha?) and cosy tables. And, the most exciting thing in my opinion, was when the music got interrupted…  by a fake thunderstorm!! SO fun, haha! The sound of thunder came through the speakers instead, haha. It’s definitely a fun place to go with friends.

The cake was small, super good and mighty in flavours and we were so full after dinner they had to bring some back home. For presents I got (!!) a Nintendo Switch!!!!! WITH (among another game) THE ZELDA GAME I WAS FANGIRLING ABOUT EARLIER!! I unfortunately haven’t had time to play it yet (exam + exam to take again + summer research school + went home on the weekends + another exam to take again soon) but I will as soon I have the time to!

My birthday may have started badly but it ended wonderfully. I’m so glad they came, the balloons hardly have any helium left in them but they lie here on the floor next to me, haha. And, luckily, I passed that mini exam. I don’t know how I would’ve reacted if I got another failure in school.

Advertisements

Easter 2017

Påsken började med pappas begravning på skärtorsdagen och jag tror inte jag tänker skriva om den… det var fint och så, men jobbigt förstås. Men han är liksom inte död för mig, även om jag vet att han är det i verkligheten. Och börjar tårarna komma så jag ska inte skriva mer om det, hehe. :’)

På långfredagen var det dags att flytta. Från mitt inneboende till ett korridorrum någon gata längre bort dom jag stannar i en månad. Jag hann hälsa på två andra som stannade där under påsken, Alicia och Tiffany (?), och de verkade jättetrevliga! Hoppas det kommer fungera bra i en månad nu. Jag åker till mitt rum senare idag. 🙂 Ser fram emot min nya kontorsstol och gardinerna mamma klippte ihop av påslakan (hon kunde inte stå emot hur billiga de var på IKEA, haha…).

Och på lördagen åkte jag, brorsan och hans fästmö in till Hotell Diplomat (kände mig orolig innan att jag inte skulle passa in på ett sånt ställe, men det var lugnt) för Afternoon Tea. Jättegott! Jag beställde in en kanna te som hette “Marco Polo” som smakade lite fruktigt. Det var inspirerat av hans resor och beskrivningen lät som en resebrochyr så jag var ju bara tvungen att ta den, haha! Brorsan tog hotellets egna blandning och den smakade starkt (!!) och luktade ännu starkare, haha! Tur att jag inte valde det, jag är inte så förtjust i te som smakar som att de har dragit i flera timmar.

Snittarna var goda (speciellt den med paprikafyllning!) och de påskinspirerade bakverken också. Men bäst var kanske de nygräddade sconesen, går ju inte att stå emot när man älskar bröd heller! Två stycken små scones fick man, plus små skålar med vaniljsmetana, drottningmarmelad och gräddig lemoncurd tror jag.

Efteråt gick vi vidare till Sephora där Sarah (brorsans fästmö) såg till att jag hamnade i en stol och att en makeup artist fixade till mig! Kändes kul men annorlunda eftersom jag typ aldrig har smink på mig. 😛 Sminkösen (säger man så på svenska eller handlar det bara om teaterfolk?) var supertrevlig och rolig att prata med, och hon var snäll som frågade mig innan om det var okej att sätta på nåt mer eller om jag skulle tycka att det skulle kännas konstigt. Det slutade med att vi gick därifrån med varsin kasse plus gratisprover eftersom Sarah var med i deras lojalitetsprogram hemma i USA.

Och sist men inte minst så stannade vi en stund i Kungsträdgården och fotade alla körsbärsträd förstås! Så rosa och fina! Vi hjälpte några turister att ta bild också. 😉

Och sedan dess har jag vara varit hemma och läst fyra artiklar till ett grupparbete. Jag skulle hitta fyra artiklar om hur man kan behandla högt blodtryck och njursjukdom. Jag hoppas jag kommer med något bra på torsdag då jag ska presentera en av dem.

Och just det! Jag sökte till att läsa en grundkurs i persiska nästa termin, känner lite för att lära mig baserna i alla fall. Kanske för att pappa gick bort, jag vet inte. Men i alla fall. 15 hp på halvfart som distanskurs fast det leds av Uppsala Universitet. 🙂

Easter began with dad’s funeral on Maundy Thursday and I don’t think I’ll write about it… it was beautiful and so, but though of course. But he’s not really dead to me, even though I know he is in reality. And now I can feel my tears welling up so I’ll stop here, hehe. :’)

On Good Friday, it was moving day for me. From my roommate’s student apartment to a dorm room a few streets away which I will stay at for a month. I did meet two other dorm room mates who stayed there for Easter, Alicia and Tiffany (?), and they seemed really nice! I hope it’ll all go well this month now. I’ll go to my room later today. 🙂 I really look forward to my new office chair and the curtains mom cut from bed sheets (she couldn’t resist the cheap IKEA price, haha…). 

And on the Saturday, I, my brother and his fiancée went to Hotel Diplomat (I was worried that I wouldn’t fit in such a fancy place, but it was ok) for some Afternoon Tea. It was lovely! I ordered a pot of tea called “Marco Polo” which tasted a little fruity. It was inspired by his travels and the description sounded like a travel guide so I just had to pick that one, haha! Big bro had the hotel’s own tea blend and it tastes strongly (!!) and smelled even stronger, haha! I’m glad I didn’t pick that one, I don’t really like tea that taste like they’ve been brewing for hours.

The small sandwiches were good (especially the one with bell pepper filling!) and the Easter inspired pastries/desserts too. But perhaps the freshly baked scones were the best, it’s impossible to not like them if you’re a bread lover just like me! Two scones per guest served with vanilla smetana, Queen’s marmalade (blueberries, raspberries and blackberries) and a creamy lemon curd I believe.

Afterwards, we went to Sephora where Sarah (my brother’s fiancée) made sure I was seated in a stool and that a makeup artist made me pretty! It was fun but different since I pretty much never wear makeup. 😛 The makeup artist was really friendly and fun to talk to, and she was very sweet to ask me if it was ok to add something on or if I would feel like it was too much. And the visit ended with us both leaving with a bag plus some free samples because Sarah is in their loyalty program in the states.

And finally we stopped at Kungsträdgården (“King’s Garden”) and snapped photos of all the cherry blossom trees! So pink and pretty! We also helped some tourists with taking pictures too. 😉

And since then I’ve just stayed at home and read four articles for a group work. I was supposed to find four articles on how to treat hypertension and renal determination. I hope I’ll come up with something good on Thursday, that’s when I’m supposed to present one of the articles.

Oh right! I applied to take a beginners class in Persian next term, I feel like I need to learn at least the basics. Maybe because dad passed away, I don’t know. Whatever. 15 credits on half speed and as a distance course even though it’s held by Uppsala University. 🙂

Cinnamon buns ♥

Firar Kanelbullens dag med två billiga bullar från den lilla lokala matbutiken (2 st för 10kr! ♥) som jag tänker äta upp senare idag. Tänker avsluta dagen med en dusch, film och mys i sängen med mina bullar, hehe. Det har ju blivit så kallt ute! Brr!

Jag vet att jag tänkte skriva lite vad som händer i pågående kurs, men jag tror att jag hoppar över det helt och hållet. Är så mycket som måste göras och förstås så jag känner inte för att skriva ned saker, haha. Kursens namn är ganska talande för sig självt också: “embryologi och vävnadsbiologi”. Precis som det låter som, haha. Men jag kanske kan försöka skriva lite varje dag i fortsättningen om vad jag har gjort under dagen? Lite som en dagbok.

Nä, nu ska jag fortsätta med seminariepluggandet! Gav upp på en av dem igår för jag förstod verkligen inte vad det var jag läste i de angivna artiklarna och kan inte svara på frågorna då heller… så jag hoppas att jag inte är den enda som kommer dyka upp och känna mig helt lost.

 

I celebrate Sweden’s national cinnamon bun day today with two cheap buns from the small, local supermarket (2 for 10 SEK! ♥ ) which I plan on eating later today. I’m gonna finish this day with a shower, a movie, my cosy bed and the buns, hehe. It’s so cold outside! Brr!

I know I thought about writing about what’s going on in this course, but I think I’ll just skip that. There’s so much to do and understand so I don’t feel like writing stuff down, haha. The name of the course is kinda self explanatory too: “embryology and tissue biology”. But maybe I should write a little every day in the future about what’s happened during the days? Like a diary.

Well. Now I’m gonna continue with studying for the seminars! I gave up on one of them yesterday because I couldn’t understand at all what I was reading in the articles we were given, so I can’t really answer the questions either then… so I hope I’m not the only one who will show up and feeling completely lost.

Vegomässan // The Veggie Fair

Förra helgen var det dags för Vegomässan. Mässan har funnits i tio år men det var första gången för mig och det hölls i Nackastrandsmässan i år. Min vän Alva är vegan (följ hennes Instagram för bilder i food porn kvalité) och har gått på mässan tidigare och ville ta med mig i vintras men då kunde jag inte. Jag är varken vegetarian eller vegan men jag tycker absolut att man borde äta mer grönsaker (främst i västvärlden skulle jag nog säga (och jag äter mer vegetariskt när jag bor ensam i Uppsala (tror jag, inget jag riktigt skriver ned eller så))) och är öppen att prova nya saker så jag följde med. Så vi blev tre personer totalt som vaknade tidigt för att komma fram för att få goodie bags, vilket lönade sig. Ungefär en halvtimme senare blev kön väldigt lång och hade vi tagit tåget in mot stan en halvtimme senare hade vi garanterat blivit utan påsarna.

img_0501

It was a cloudy day over Stockholm last weekend. Here at Slussen, waiting for the bus to take us to Nacka.

Insläppet gick bra och min vän var som ett litet barn i en godisbutik – glädjen strålade genom ögonen! Vi gick runt och provade matprodukter såsom sojabitar, vegansk ost, kaffe med “mjölk”, mangoglass med chili (fast jag kände ingen chilismak faktiskt, var mest som mangosorbet – kanske inte fick någon chiliflaga på min sked?) och kikade på t-shirts, skor och andra produkter. Mycket var till ett bra pris inne i mässan (1 liter vaniljyoghurt, matlagningsgrädde och kaffe med mjölk för 20 kronor, någon?) och mina vänner köpte på sig en hel del… något som jag inte kunde göra eftersom jag glömde plånboken hemma. Attans. Jag fick nöja mig med innehållet i min goodie bag istället.

Ganska snabbt kände jag mig som det svarta fåret bland allt folk. Som att jag inte egentligen hörde hemma där då mässan inte var riktad åt mig, någon som fortfarande äter kött, även om det kanske är fel att tänka så. Mässan uppmanar samhället till att allt mer övergå till veganism och riktade sig främst till veganer och inte så mycket till de som är nyfikna och kan tänka sig att bli veganer men inte riktigt vet hur, eller var, de ska starta. Vilket kanske också är fel att säga, men jag fick i alla fall det intrycket. Å andra sidan så är man nog redan nyfiken om man är villig att betala inträdesbiljett så det kanske skulle vara meningslöst att satsa något för oss icke-veganer. Vad vet jag. Nåja.

Stämningen var god i hela mässlokalen (och utanför där det fanns food trucks med oändliga köer) trots att det var trångt. Jag rekommenderar mässan till att flytta till en större lokal som Kistamässan eller Älvjömässan/Stockholmsmässan i framtiden då jag tror att detta intresse kommer att öka de kommande åren i och med att det blir lättare att få tag på veganska produkter och att fler skolungdomar är vegetarianer.

Vi gick på två föredrag också (den ena av misstag då vi tog fel på tiden) och de var, i min mening, måttligt intressanta. Det första handlade om det brittiska företaget Plamils historia och försök att utvinna vätska ur kål för att ersätta komjölken, både för veganer och för laktos- och mjölkproteinintoleranta personer. Det andra föredragets budskap var att alla veganer skulle uppmuntra vänner till att prova äta mer grönt och visa att man inte alls behöver vara nyttig hela tiden (en dammsugare är ju inte särskilt nyttig haha ♥) bara för att man är vegan. Så det föredraget var inte riktat till mig, men jag kan absolut förstå vad föreläsaren ville säga. Hon berättade dock en grej som fick mig att haja till: mobilskal kan ju ha skinn på sig ibland (vilket är idiotiskt i min mening) för att ge en mer dyrbar och lyxig känsla eller utseende. Ibland när hon kollade på skal till sig själv så såg hon dessa skinnskal och kunde ta med den till kassan för att fråga “Är det riktigt skinn på det här?” varav killen i kassan svarade något i stil med “Javisst, grymt cool eller hur!” och hennes svar blev då ett förskräckt utrop varpå hon kastade skalet på försäljaren. Hon ville få folk att tänka att det är fel att ha skinn på något som en löjlig accessoar som ett mobilskal, och jag förstår henne. Däremot tycker jag synd om killen i kassan som blev överraskad – han gör ju bara sitt jobb att få kunden att gilla en vara som kunden sedan köper. Han sköter ju inte inköpen i företaget, det gör ju någon högre upp. Om jag var försäljaren skulle jag försöka sälja in ett liknande skal utan skinn och ta upp hennes klagomål till chefen som får föra det vidare. Och som min ena vän sa senare: man vill ju inte få veganer att framstå som galna och aggressiva , så det kanske var dumt att göra så. Men man måste ju få folk att reagera ibland…

Senare på dagen kom även min väns pojkvän och hans kompis, men jag gick hem tidigare än vad de gjorde för att säga hejdå till min ena storebror som skulle åka till Tyskland och hälsa på en god vän till honom. 🙂


It was time for the Swedish Veggie Fair last weekend. The fair has been going on for ten years but this was my first time visiting it and it was held at Nackastrandmässan this time. My friend Alva is a vegan (follow her Instagram account for photos of food porn quality) and have been going to the fair earlier and wanted me to come along last winter but I couldn’t go. I’m neither a vegeterian nor a vegan but I do think one should eat more veggies (especially in the western world I’d say (and I do eat more vegetable based food when I live alone in Uppsala (I think, it’s nothing I really keep in a journal or so))) and I’m open to trying new things so I joined this time. So we ended up as three people waking up early to get some goodie bags, which payed. After about half an hour after our arrival, the queue behind us had become very long and if we had taken the train to the city half an hour later, we defenitely wouldn’t get those bags.

We were let in smoothly and my friend was like a child in the candy shop – the joy literary beamed through her eyes! We strolled and tried food products such as soy strips, vegan cheese, coffee with “milk”, mango ice cream with chili (but I actually didn’t taste the chili, it was more like mango sherbet – maybe I didn’t get a piece of chili on my spoon?) and looked at t-shirts, shoes and other things. A lot of stuff were for sale for a very cheap price (1 litre vanilla yoghurt, single/light cream and coffee with milk for 20 SEK (about 2.37 USD) anyone?) and my friends did buy a lot of things… something that I couldn’t do because I forgot my wallet at home. Crap. I had to be satisfied with the things that was in my goodie bag instead.

These vegan chocolate cakes looked amazing with those flower arrangements on top! Too bad we didn’t win in the company’s contest so we could taste it!

Pretty soon I began to feel like the black sheep among all the people. As if I really didn’t belong there since the fair wasn’t really for people like me, someone who still eats meat, even though it might be wrong to think like that. The fair urged society to more and more turn to a vegan diet and aimed mainly at vegans and not so much on those who are curious and are thinking of becoming vegans but don’t really know how, or where, to start. Which may also bbe wrong to say, but at least I did get that impression. On the other hand,  I suppose one already is curious if one’s willing to pay for a ticket, so it might be meaningless to invest on something for us non-vegans. But what do I know. Whatever.

The mood was good inside the whole fair local (and outside where there was food trucks with endless queues) even though it was crowded. I recommend the fair to move to a bigger location in the future, such as Kistamässan or Älvsjömässan/Stockholmsmässan, because I think this interest will grow the following years since it’s getting more easy to get vegan  food and more school kids are becoming vegetarians.

img_0598-1

This was in the goodie bag: a magazine, a lip balm (smells like caramel!), an ad pamplet, licorice candy, a large mint chocolate bar, vegan chipotle mayo, frozen soy strips and frozen “pulled veggie”.

We went to two lectures as well (one of them by mistake since we took the wrong time) and they were, in my opinion, moderately interesting. The first one was about the British company Plamil‘s history and their attempts on extract fluids from cabbage to replace cow milk, both for vegans and for lactose- and milk proteins intolerant persons. The other lecture’s message was for all the vegans to encourage their friends to try eating more vegetables and show that you don’t always need to eat healthy (a Swedish “dammsugare” (literary “vaccuum cleaner”, a marzipan treat) isn’t really that healthy haha ♥) just because you’re a vegan. So that lecture wasn’t really for me, but I can absolutely understand what the lecturer wanted to say. She didn though tell a story that made me react: smart phone cases can have leather on them sometimes (which is idiotic in my opinion) to give a more expensive and luxurious feeling or look. Sometimes when looking for a phone case for herself, she would see these leather cases and bring it with her to the cashier and ask “Is this real leather?” whereof the cashier guy then would say something like “Of course, that’s really cool, isn’t it!” and her answer would be a terrified cry and throw the case at the seller. She wanted people to think that it’s wrong to have leather on something so silly like a phone case, and I understand her. However, I do feel sorry for the cashier guy that got sursprised – he’s only doing his job to get the customer to like and choose a product the costumer later will buy. He’s not responsible for ordering new items, that’s the job of someone else with a higher position in the company. If I were the seller, I’d try to show her a different case with a similar look without leather and bring her complaint to my boss who has to take it from there. And like one of my friends later said: you don’t want people to think that all vegans are crazy and agressive, so that might have been stupid to act like that. But you have to make people react and think sometimes…

Later that day, my friend’s boyfriend and his friend joined in but I went home earlier than they did to say good bye to one of my big brothers who were flying to Germany to visit a close friend of his. 🙂

June!

IMG_4213

My cute desk calendar I got from my pen pal Yuko. ♥

På något sätt har det hunnit bli juni och sommarlov – yaaay! Mitt rum ser något bättre nu när jag har packat upp alla (nåja, nästan) mina saker som jag hade med till Uppsala. Inte så mycket har hänt annars. Du vet, sommarlovsdagar har en tendens att bli ganska slöa och lata. Precis som de ska vara! 😛

På nationaldagen bakade jag en rabarberpaj på våra egna rabarber till oss i familjen, skickade lite mejl (bl.a. till Ergo, Uppsala studentkårs tidning,  om att jag kan tänka mig att teckna serier åt dem nästa år – får se vad de tycker) och sedan bar det av till Jessica och Alva för att catcha up lite och laga middag till oss själva. Det blev vegansk burgare med sötpotatis-frites! Yum! Alva tog en fin bild och lade upp på hennes Instagramkonto:

burger

Chickpea and rice burger with lettuce, beetroot, tomatoes, sprouts and guacamole, served with sweet potato fries.

Somehow, June is already here and summer vacation too – yaaay! My room looks somewhat better now when I have unpacked all (well, almost) my things I had brought to Uppsala. Nothing much have happened recently otherwise. You know, summer vacation days have a tendency to turn out pretty slow and lazy. Exactly how they’re  supposed to be! 😛

On the national day (6th June) I made a rhubarb pie for my family and I, made of our own rhubarbs, I sent some e-mails (to Ergo, Uppsala student union’s magazine among others, applying to their job as a cartoonist next year – let’s see what they think) and then I went to Jessica and Alva to catch up a little and cooking dinner for ourselves. We ate vegan burgers with sweet potatoes fries! Yum! Alva took a nice picture and uploaded on her Instagram account (see the picture above).

IMG_4108IMG_4117

Now I’m gonna draw a little and listen to music – have a nice day! ♥

Pictures of the week

More Ranma and Akane doodles, and I also doodled Esmeralda from Disney’s “The Hunchback of Notre Dame” during a lecture. I sat and studied on the grass last Tuesday (some girls sat in bikini’s, but I thought it actually was a bit too cold even with a dress…). One day I had pancakes with peanut butter, grapes and strawberry and rhubarb juice for lunch. I saw some men and women in uniform with trumpets and flutes after a ceremony held for people who got their Doctor’s degree (there was a cannon as well!). I stood there, watching like a curious little kid I guess, and one of them smiled at me. And today I got bored and braided my hair. Later I went for a walk and I finally found a forest! And it was big too, I walked for maybe 20 minutes and didn’t find the other end, so I turned back before I got lost. I’ll return there tomorrow, if it’s not raining.

About that English liqurice allsorts… saw a cartoon-style picture of while surfing around on the internet, and I got inspired to take a similar-looking photo. Mom gave me the candy on my birthday. ♥