3D printers + biology = true?

I söndags läste jag en artikel i Dagens Nyheter om hur man kan använda 3D skrivare till att bygga upp anpassade organ och “reservdelar” efter varje patient. Man kan alltså skriva fram odlade celler för att bygga upp olika saker! En mycket intressant tanke! Man får en känsla av att ingenting är omöjligt att göra med en 3D skrivare, och jag funderade om man skulle kunna införa något steg eller kurs i programmet där man fick jobba med dessa maskiner, eller om det endast ska lämnas åt ingenjörer eftersom de har en (mycket) större tekniskt kunskap än vad vi biomedicinare har. Personligen skulle jag vilja jobba med en 3D skrivare någon gång eftersom de tydligen kommer vara mycket viktiga verktyg i framtiden.

Nu tror jag inte att jag kommer få den chansen, så jag kanske helt enkelt får leta mig ett sommarjobb, kandidat- eller masterexamensarbete där man kan få prova på. Jag tror verkligen på 3D skrivare och de möjligheter de ger oss!

Artikelns finns att läsa här: http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/3d-skrivaren-kan-bli-nasta-industriella-vag/

En liknande, och något bättre, artikel på engelska av  CNN finns att läsa här: http://edition.cnn.com/2014/04/03/tech/innovation/3-d-printing-human-organs/

140402151231-cornell-3d-printed-ear-story-top

Last Sunday, I read an article in Dagens Nyheter (Swedish newspaper) about how one can use a 3D printer to build customed organs and “spare parts” for each patients. One could in other words print out cultured cells for building things! A very interesting thought! You get a feeling that nothing is impossible to create with a 3D printer, and I thought if it could be possible to include a part or a course for the programme I’m studying where one could work with these machines, or if it’s only something that’s should be left out for engineers since they have so much more knowledge about technology than that we who are studying biomedicine have. Personally, I’d really like to work with a 3D printer some time, since they seems to be very important tools in the future.

Now, I don’t think I will get that chance, so I thought I simply might have to search and look out for a summer job, bachelor or master work project where I could get to try. I really believe in 3D printers and the opportunities they offer us!

The article is available to read in Swedish here: http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/3d-skrivaren-kan-bli-nasta-industriella-vag/

Here’s a similar, and slightly better, article by CNN, in English: http://edition.cnn.com/2014/04/03/tech/innovation/3-d-printing-human-organs/

Advertisements

Breakfast on the go

Eftersom jag numera måste vakna runt klockan fem eller sex för att hinna till föreläsningarna i Uppsala, så har jag börjat fundera över om det är en bra idé att ta med sig frukost – vakna lite senare, äta på vägen? Men så tänkte jag att det kan ju fungera som en extra frukost mellan frukosten klockan fem och fram till lunch.

Men vad kan man ta med sig då? Jag har en bägare med ett kupol-liknande lock där man kan ha i müsli och ta med sig yoghurt – den kommer jag nog att använda ofta! Man kan köpa frysta bagels också och fylla med nånting gott, men med vad vet jag inte. Så jag googlade upp lite idéer! Klicka på bilderna för att se recepten (på engelska)!


Since I have to wake up around five or six in the morning from now on to catch my lectures in Uppsala, I’ve begun to think about weather it’s a good idea or not to bring breakfast with me – wake up a little later, eat on the way? But then I thought it might work as an extra breakfast between the breakfast at five o’ clock to lunch.

But what can you bring with you then? I have a cup with a bowl-looking lid where you can have muesli in and bring yoghurt with you – I think I’ll use it pretty often! You can buy frozen bagels too and fill with something good, but with what, I don’t know. So I google’d some ideas! Click on the pictures to see the recipes!

  • Baked Breakfast Cookie

  • Egg muffins

  • Muesli Scones

  • Peanut Butter Granola Bars

  • Whole-Grain Banana Muffins

En annan grej jag fick syn på var en frukostburrito, men jag tror att jag vill fylla den med vanlig skinka, salladsblad, ost och annat (som en vanlig macka), istället för bönor som flera recept föreslog. Jag gillar inte bönor, haha…

Ska definitivt pröva nåt recept när jag har tid! Muffins går ju att frysa in och ta fram på natten, så är de tinade på morgonen. 😀

Another thing I saw was a breakfast burrito, but I think I wanna fill it with ordinary ham, lettuce, cheese and other stuff (like an ordinary sandwich), instead of beans like many recipes suggested. I don’t like beans, haha…

I’ll definitely try a recipe when I have time! You can freeze muffins and just take them out in the night, and they’ll be thawed in the morning. 😀

Paper tape ideas

Kollade runt på google vad man kan göra för roliga saker med papperstejp, och wow! Det finns så många roliga idéer! Sparar dem här så att jag kan kika tillbaka på dem senare nån gång! ^^

Checked out what fun stuff you can do with paper tape on google, and wow! There are so many fun ideas! I’ll save them here so I can peek back to them some other time! ^^

Ok, ska sluta spamma, hehe. Hittade en blog också med tips!

Ok, I’ll stop spamming now, hehe. I found a blog too with ideas!