More time, please

Yes, I do have things to write, but so little time! Here’s some songs to entertain you. >___<

Coldplay – Hymn For The Weekend

Because I’ll see them live on Sunday!! So excited!

Lana Del Rey – Wayamaya

Queen of Oceans and Seas composes the perfect, slow summer love song ever made.

Joe Hisaishi – Summer

Always makes me think of summetime ♥

Simon & Garfunkel – Cecilia

Love the ending! “Jubilation”!

Flipside

Hej.

Vad gör ni? Jag ligger på golvet och lyssnar till “Flipside” av Lana Del Rey. Jag ber om ursäkt att jag skriver för mycket om henne, men hon är så jädra bra. Älskar henne.

Ha en fin kväll nu!

Hi.

What are you doing now? I’m lying on the floor and listening to ‘Flipside’ by Lana Del Rey. I apologize for writing so much about her, but she’s so freakin’ good. Love her.

Have a nice evening!

Honeymoon

Nu har det gått ett antal veckor sedan Lana Del Rey släppte sitt senaste album Honeymoon och jag tänkte skriva ned mina tankar om det. 🙂

Första gången jag lyssnade på det lät allting himmelskt. Honeymoon är albumets första låt och börjar dramatiskt och avslutas med upprepning av “Dreaming away your life” som knyter ihop hela låten väldigt bra. Därefter kommer drömlika Terrence Loves You med vackra toner av en saxofon. Och låtarna smälter in i varandra innan man märker att den förra tog slut. Jag längtar tills när jag har albumet i min hand och kan lyssna på det utan avbrott… hittils har jag bara lyssnat på det med Spotify och alla deras reklampauser förstör stämningen lite grann. Jag har inte köpt Honeymoon än eftersom jag inte har råd riktigt än och tänkte vänta tills priset har sänkts efter ett halvår eller ett år.

Albumet Honeymoon har en del likheter med Born To Die och Ultraviolence, hennes föregående album. Precis som Ultraviolence har hela albumet ett slags drömliknande seghet över sig – ingen låt har särskilt högt tempo. På ett sätt är det sorgligt eftersom Lana säkerligen skulle nå ut till en större publik än den hon redan har (även om fansen är lojala och många – i alla fall i USA), men det gör på nåt sätt ändå ingenting. Hennes röst är fantastisk och kommer fram mer än vissa låtar från, säg, Born To Die – Paradise Edition. Man märker att hon har gjort Honeymoon för sin egen skull – för albumet är inget album som en stor publik skulle lyssna på tror jag. Ingen låt från Honeymoon är en typisk “radiolåt” som man nynnar med i medan man gör något annat.

Men, Honeymoon är inte Ultraviolence! Den liknar även Born To Die med annorlunda trum-beats (som i High By The Beach) och även “ljuset” i albumet känns inte lika bäcksvart som i Ultraviolence. På nåt sätt känns det som att det här albumet utspelar sig på dagen, under palmerna i Kalifornien eller i en dunkel klubb med neonljus. Om Ultraviolence var svart som natten och Born To Die ljus som dagen så är Honeymoon en skönt mellanting – nånstans i skymningen kanske. Trots att Lana fortfarande trånar efter sina bad boys som aldrig riktigt älskar henne tillbaka (“We both know that it’s not fashionable to love me” (Honeymoon), “I live to love you and I love to love you and I live to love you, boy” (Music To Watch Boys To), “Shining like gun metal, cold and unsure, baby you’re so ghetto” (Art Deco), “Dying by the hand of a foreign man, happily” (Salvatore) etc.).

Det jag gillar medn Honeymoon är, förutom Lanas vackra röst, är att hon har lyckats få in saxofoner och trumpeter in i låtarna, tillsammans med de vanliga ståkarna, utan att få det att låta dåligt. ♥ Men, även om jag var trollbunden av albumet de första dagarna så känner jag ändå att Ultraviolence var bättre. Men jag tror dock att albumet kommer att växa med tiden – precis som Ultraviolence som jag inte tyckte var lika bra som Born To Die i början pga soundet som jag inte var beredd på.


Now it’s been a few weeks since Lana Del Rey released her most recent album Honeymoon and I thought about writing down my thoughts about it. 🙂

The first time I listened to it, everything sounded heavenly. Honeymoon is the album’s first song and it begins dramatically and ends with repeating the line “Dreaming away your life” which sums up the song pretty well. After that comes Terrence Loves You with beautiful tunes of a saxophone. And the songs melt into eachother bedore you notice that the last song ended. I look forward to own the album and listen to it without any interruptions… so far, I’ve only listened to it on Spotify, and all their ads destroy the mood a little bit. I haven’t bought Honeymoon yet because I can’t afford it yet and I think I’ll wait to buy until the price has lowered after six months or a year.

The album Honeymoon has some similarities with Born To Die and Ultraviolence, her previous albums. Just like Ultraviolence, the whole album is covered with some kind of dream-like slowness – no song has a quick rhythm. That’s sad in one way because Lana would probably reach out to a larger audience than the one she already has (even though the fans are loyal and many – at least in the USA), but it doesn’t matter really. Her voice is fantastic and more “appearing” than in some songs from, say, Born To Die – Paradise Edition. You understand that she’s made Honeymoon for her own sake – because I believe the album is not an album a large audience would listen to. No song from Honeymoon is a typical “radio song” that you hum to while doing something else.

But, Honeymoon is not Ultraviolence! It does also feel similar to Born To Die with different drum-beats (like High By The Beach) and the “light” in the album isn’t as black as in Ultraviolence. In some way it feels like this album takes place during the day, under the palms in California or in some shady club with neon lights. If Ultraviolence was black as the day and Born To Die bright as the day, Honeymoon is a nice mix of them both – sometime during the twilight perhaps.Even though Lana still long for her bad boys that never quite love her back (“We both know that it’s not fashionable to love me” (Honeymoon), “I live to love you and I love to love you and I live to love you, boy” (Music To Watch Boys To), “Shining like gun metal, cold and unsure, baby you’re so ghetto” (Art Deco), “Dying by the hand of a foreign man, happily” (Salvatore) etc.).

What I like about Honeymoon is, except for Lana’s beautiful voice, is that she has managed to add saxophones and trumpets in the songs, together with the usual strings, without making it sound bad. ♥ But, even though I was bewitched by the album the first days, I still feel that Ultraviolence was better. But I do believe that the album will grow on me with time – just like Ultraviolence did, which I didn’t like as much as Born To Die in the beginning because of the sound I wasn’t prepared for.

Gone

Jag har tenta och en labbrapport som ska in nästa vecka, så hela den här veckan har jag bara suttit och pluggat. Idag åkte jag till Uppsala också så att vi (labbgruppen) skulle kunna skriva ihop allting. Nu är den klar! Ska bara korrekturläsas och sedan skickas in. 🙂

Allt som hände från mitten av september fram tills nu ska jag försöka sammanfatta så snart jag kan. Kommer en del bilder och lite annat. Tills dess kommer bloggen vara “död”, haha! Måste fokusera på tentan som kommer..!


I have an exam and a lab report to hand in next week, so during this whole week I have just been studying. Today I went to Uppsala so that we (the lab group) could finish writing and put everything together. Now it’s finished! Just has to be read through and then sent in. 🙂

I’ll try to summarize as soon as I can about everything that has happened since mid-September until now. There will be a couple of pictures and so. Until then, this blog will be ‘dead’, haha! Have to focus on the exam..!

Dagens låt // Today’s song

Lana Del Rey – Terrence Loves You

Dock har jag denna låt på huvudet just nu // But this is the song I have stuck in my mind for the moment:

Lana Del Rey – Serial Killer

Aurora

Asså, ERMAHGERD, U2 andas samma luft som jag (vilket de gör oavsett var de är, men ändå >.>) och om mindre än 24 timmar kommer jag ha dem ståendes några meter ifrån mig! Sjuuukt taggad inför morgondagens konsert i Globen, som man har längtat efter den sedan den där kalla vinternatten/-morgonen man köade för att få biljetter! :’)

Och Lana Del Reys nya album släpps den här veckan också! Känner på mig att “Honeymoon” kommer att vara fantastisk. Av de låtar som man har fått höra på (Honeymoon, High by the beach, Terrence loves you, Music to watch boys to), så är “Music to watch boys to” min favorit hittills, men det ska bli spännande att få höra “Freak” – den lät bra i den lilla filmsekvensen man fick höra till albumets promotion. ♥

För att sammanfatta september månad: min plånbok kommer att gå på hårdbantning!

GAH! Pepp pepp! Nu firar vi att U2 finns i Stockholm med lite musik!


Like, ERMAHGERD, U2 are breathing the same air as me (which they do where ever they are, but anyways >.> ) and in less than 24 hours they’ll be standing a few meters away from me! Sooo excited for tomorrow’s concert in the Globe, which I have been longing for since that cold winter night/morning when I stood in line for the tickets! :’)

And Lana Del Rey’s new album will be released this week! I’m sure that ‘Honeymoon’ will be fantastic. Of the songs you’ve been hearing so far (Honeymoon, High by the beach, Terrence loves you, Music to watch boys to), Music to watch boys to is so far my favourite, but it’ll be exciting to hear ‘Freak’ too – it sounded interesting in that short snippet you could hear from the album promotion. ♥

To summarize the month of September: my wallet will be going through a hard diet!

GAH! Excitement! Let’s celebrate with some music that U2 are in Stockholm!

Målade naglarna ikväll också, se bild på Twitter tills jag tar ordentlig bild: // I painted my nails this evening too, check out the pic on Twitter until I take a proper photo:

Foton från imorse, sisådär innan klockan 6 // Pics from this morning, about before 6 o’clock

IMAG1685

IMAG1686

IMAG1687

IMAG1688

High By The Beach

Lana Del Reys nya singel har släppts! Eller, den ska släppas idag, har inte koll på om den har släppt än eller inte. “High By The Beach” låter lite som hennes gamla jag blandat med nytt material. Jag kan inte riktigt förklara, men refrängen känns som något hon kunde ha skrivit för några år sedan, innan hon blev världskänd. Texten känns lite som hennes gamla. “Lights, camera, acción” påminner också starkt om hennes gamla “Put Me In A Movie”. Och beatsen känns som  en hint åt “Born To Die”, så… ja, både gammalt och nytt känns det som! Absolut en låt som jag kan lyssna på, jag har inte riktigt vant mig med “Honeymoon” än, men den kommer nog växa med tiden, precis som “Ultraviolence” gjorde. Men vacker är den! (“Honeymoon” alltså)

I och med att hon använde den textraden (“Lights, camera, acción”) så kommer troligtvis inte “Put Me In A Movie” att släppas igen i framtiden… det vore synd, jag gillar den verkligen. :c Den finns ju i och för sig i “Lana Del Rey A.K.A. Lizzy Grant”…

Jag fick syn på en fjäril på baksidan, så jag tog min kamera och tog några bilder på den och lite annat- här är några av dem!

022 020  011 010 008 007

006

015

Lana Del Rey’s new singel is released! Or, it will be released today, I’m not sure if it’s been released yet or not. ‘High By The Beach’ sounds a little like her old self mixed with new material. I can’t really explain, but the refrain feels like something she could have written a couple of years ago before she became a world wide star. The lyrics somewhat feels like her old songs. ‘Lights, camera, acción’ also reminds me a lot about ‘Put Me In A Movie’. And the beats reminds me a bit of ‘Born To Die’ , so… yeah, it feels like both old and new stuff! Absolutely a song I can listen to, though I’m not really used to ‘Honeymoon’ yet, but it will probably grow with time, just like ‘Ultraviolence did’. But it is beautiful! (‘Honeymoon, I mean)

Since she used that particular piece of lyrics (‘Lights, camera, acción’), will ‘Put Me In A Movie’ probabbly never be released again in the future… that would be sad, I really like it. :c But it is  inncluded though in ‘Lana Del Rey A.K.A. Lizzy Grant’…

I spotted a butterfly in the backyard, so I took my camera and took some pictures of it and some other things – you can see a few of them above!